Viktig skritt for realisering av fastlandsforbindelse og bruforbindelse til Brasøy/Husvær

Fylkestinget 15

I dag gjorde Fylkestinget i Nordland et vedtak som fører fastlandsforbindelsen mellom Herøy/Dønna og Alstenøya et stort skritt nærmere realisering. Samtidig ble bruforbindelsen mellom Tennvalen og Brasøy/Husvær løftet opp til prioritert plass for nærmere utredning.

Onsdag 15. juni 2022 vedtok fylkestinget i Nordland ny regional transportplan for Nordland for 2022 – 2033. I handlingsprogrammet til planen er det nå inne et tiltak om videre utredning av mulig fastlandsforbindelse for Herøy og Dønna. Målet med utredningen er å klargjøre prosjektet slik at det forhåpentligvis kan prioriteres ved neste rullering av regional transportplan, som sannsynligvis vil skje i 2025/26.

Vedtaket innebærer at Herøy og Dønna nå har kommet et stort skritt lenger i prosessen med å få på plass en fastlandsforbindelse. Utredningsprosessen vil gi en grundig gjennomgang av forutsetninger for en ny fastlandsforbindelse og vil sørge for sterkere kvalitetssikring av kunnskapsgrunnlaget.

Ordfører Elbjørg Larsen er svært glad for at arbeidet med fastlandsforbindelse mellom Herøy/Dønna og Alstenøya nå har kommet nærmere realisering. Hun er også svært glad for at fylkestinget løftet opp bruprosjektet mellom Tennvalen og Brasøy/Husvær på prioritert plass for utredning.

Gledens dag for Brasøy/Husvær
- Det er også gledelig at fylkeskommunen nå ser at de må sette inn flere folk i administrasjonen for å få jobben fort gjort med å gjøre utredningen. Dersom vi får et svar i forbindelse med at man får nye tall på bordet så blir det lettere å prate med dem som sitter på de statlige midlene, sier ordfører Elbjørg Larsen.

- Det er svært gledelig at bruforbindelsen i sør ble tatt inn som et prioritert prosjekt som skal utredes. Det ble også sagt i debatten at dette er det prosjektet som var soleklart mest klar av de som er selvfinansierende. Det er veldig gledelig og litt uventet at dette prosjektet allerede nå ble løftet opp på prioritert plass for utredning. Jeg må derfor få takke hele fylkestinget for at det ble enstemmighet og at man så for seg at dette er et prosjekt som er verdt å gå for. Nå slipper vi å opp kampen for å komme på den prioriterte lista, sier Larsen.

Kampen er ikke over
Selv om prosjektene nå skal utredes er ordfører Elbjørg Larsen klar på at den politiske kampen fortsatt ikke er over.  

- Selv om vi nå kan slakke litt av er kampen fortsatt ikke over. Vi er nødt til fortsatt å presse på politisk for å holde trykket oppe. Jeg har snakket med de som har sittet i gruppa som har arbeidet for bruforbindelsen i sør, og de er overveldet og glade for at prosjektet nå er løftet opp og har fått prioritet til utredning, avslutter Larsen.

Slik er utredningen beskrevet i handlingsprogrammet:
Høsten 2021 ble det i regi av Helgelandsrådet offentliggjort en rapport om fastlandsforbindelse til Herøy/Dønna. Rapporten vurderer at en tunnelløsning inkludert utbedring av fv. 828 over Herøy og Dønna selvfinansierende basert på finansiering fra ferjeavløsningsmidler og bompenger. En løsning med bygging av ny fv. 828 vil ha behov for finansiering fra fylkeskommune/stat på til sammen 520 mill. kr, i tillegg til ferjeavløsningsmidler og bompenger.

En bruløsning vil kreve 3 620 mill. kr, i tillegg til ferjeavløsningsmidler og bompenger. Rapporten har en usikkerhet på +/- 40 prosent og bygger på en rekke forutsetninger, blant annet i utvikling i trafikktall. Det er behov en grundig gjennomgang av rapporten for kvalitetssikring og modning. Både med tanke på de forutsetninger som er lagt til grunn, samt de løsninger som er valgt. Prosjektet må gjennomgås med formål om at prosjektet eventuelt kan prioriteres ved neste rullering av regional transportplan. Fylkeskommunen har bedt samferdselsdepartementet om en forhåndsavklaring på ferjeavløsningsmidler og forventer et svar senere i 2022.

Fylkestinget 15
Ordfører Elbjørg Larsen er svært glad for at det er tatt et viktig skritt for realisering av fastlandsforbindelse og bruforbindelse til Brasøy/Husvær.
Fylkestinget 15
Ordfører i Dønna Nils Jensen (Sp) og varaordfører i Dønna Trine Sivertsen Hjortdahl (H) var også til stede på Fylkestinget i Mo i Rana og feiret det positive vedtaket med flagg.

Annonser