Animasjon av fastlandsforbindelse

Animasjon av fastlandsforbindelse

En nylaget animasjonsfilm viser hvordan en fastlandsforbindelse over Alstenfjorden kan bli seende ut.

Forprosjektet er ferdig utredet. Nå gjenstår arbeidet med å få prosjektet inn i regional transportplan (RTP) på nyåret, ifølge prosjektleder Roy Skogsholm.

Den anbefalte løsningen i forprosjektet, som er utarbeidet av Aas-Jakobsen, er en flytebru med 55 meter seilingshøyde. Brua er foreslått mellom Lisslauvøya og et landfeste på Alstenøya, omtrent der veien over Kleivskaret kommer ned. 

Flytebru tilknyttet ny fylkesvei er kostnadsberegnet til 6,43 milliarder kroner, og dette er rundt tre milliarder mindre enn da konseptvalgutredningen ble laget for noen år siden. I tillegg kommer tilkomstveier både mot Dønna og Herøy. En ny vei vil forkorte avstanden mellom Dønna og tunnelen med 6 km og mellom Silvalen og flytebru med 20 km. 

Opprusting av dagens veg mellom Herøy og Dønna er prissatt til rundt 1,27 milliarder kroner mens ny veg er beregnet til rundt 2,19 milliarder. Ved å benytte dagens fylkesvei er flytebrua beregnet til å bli over 735 millioner kroner dyrere slik at den blir 7,16 milliarder kroner. Beregningene viser derfor at flytebru med nye tilførselsveier fra Herøy og Dønna bare vil bli rundt 200 millioner kroner dyrere. 

Rapporten konkluderer også med at det vil være direkte ulønnsomt å gjennomføre veibygging og utbygging av tunnel/bru i to trinn. Veg- og tunnel-/bruutbygging bør gjennomføres i ett trinn for å dra nytte av fergeavløsningstilskudd og bompenger i finansieringen.

En tunnel under fjorden er fortsatt langt billigere, 4,6 milliarder, men det er knyttet en rekke usikkerhetsfaktorer til et slikt alternativ.

Tekniske nyvinninger er årsaken til at flytebru har fått fornyet aktualitet, i tillegg til erfaringer med lignende konsept.

Et brutårn ved Novika bærer et bruspenn på med 380 meters lengde, og 55 meters seilingshøyde (ti meter høyere enn Helgelandsbrua) i den skisserte løsningen. 

Trykk her for å laste ned rapporten fra forprosjektet.

Her kan dere se den flotte animasjonen som prosjektgruppa har fått utarbeidet.

Annonser