Logo Herøy barnehage og Solli barnehage

Åpningstider i juni for barnehage og skolefritidsordning

Åpningstider fra og med 2. juni til og med 5. juni (uke 23) blir som inneværende periode.
Herøyhallen 2017

Ingen utleie av kommunale bygg i sommer

Grunnet situasjonen med Covid – 19 har rådmannen besluttet at kommunale bygg ikke skal leies ut i sommer og inntil videre. 
FlyfotoHerøy skole_ny

Innskriving av nye førsteklassinger

Torsdag 4. juni 2020 blir det innskriving for alle elever som skal begynne i 1. klasse til høsten.
Friluftsskolen ingress

Det blir friluftsskoler i sommerferien i år også!

Friluftskolen er et fritidstilbud i sommerferien for barn og ungdom som dette skoleåret går i 4.-7. klasse i regi av Helgeland Friluftsråd.
Pinse 2020

Festlig pinsehøytidsgudstjeneste i Herøy kirke

Da er Herøy kirke klar til å feire pinse - kirken sin bursdag. Søndag den 31. mai, dagen da vi egentlig skulle hatt konfirmasjon, da feirer vi i år ki...
Renovering av Herøysundbrua

Må bygges ny bru over Herøysundet

Etter et møte mellom Nordland fylkeskommune og Herøy kommune blir det nå slått fast gjennom en pressemelding at det må bygges ny bru over Herøysundet....
Penger[1]

Momskompensasjon til lag og foreninger

Frivillige lag og organisasjoner kan nå søke om momskompensasjon.
Teknsisk hovedutvalg

Møte i teknisk hovedutvalg

Det avholdes møte i teknisk hovedutvalg tirsdag 26.mai kl.09:00 i kommunestyresalen på rådhuset.

Gratulasjoner

Annonser