Fastlandsforbindelse betyr alt

Møte med samferdselråd Nordland_Mowi ute

Onsdag 3. juni var samferdselsråd Bent-Joachim Bentzen og fylkesdirektør for transport og infrastruktur Odd Inge Bardal i Herøy. Dagen ble brukt til å diskutere mange viktige spørsmål rundt samferdsel, men først og fremst er det et sterkt ønske om å få fortgang i realiseringen av fastlandsforbindelsen.

Dagen startet med et bedriftsbesøk hos kommunens hjørnesteinsbedrift Mowi. Sammen med ordfører Elbjørg Larsen, varaordfører Jim Dahl og fungerende rådmann John Arne Andersen fikk de her møte bedriftens ledergruppe med fabrikksjef Gunnar Hammarsland i spissen.

Fabrikkanlegget til Mowi på Hestøya i Herøy slaktet 70 000 tonn laks i 2020. Dette tilsvarer rundt 280 millioner middager. Dette tilsvarer ifølge Hammarsland like mye som 11 666 gårdsbruk, dersom de har 20 storfe hver som veier 300 kg.

Fabrikksjef Hammarsland kunne fortelle om en bedrift som var i stor vekst. Det kjøres to skift i hele år, og det betyr at det lastes opp en trailer hvert 45. minutt mellom 16 og 18 timer i døgnet. I 2021 må det på plass 9000 vogntog for å ta seg av transporten som er knyttet til laksetransporten som skal inn og ut av kommune. I tillegg kommer annen transport til fabrikken. Fabrikksjefen signaliserte også at volumet bare vil øke, slik at det snart må på plass en 3. ferge. Siden 2011 til 2020 var veksten på 83 prosent.

Fastlandsforbindelse betyr alt
Gunnar Hammarsland er klar på at en fastlandsforbindelse betyr alt for videre vekst i kommunen.

- Får vi en fastlandsforbindelse øker vi vår tiltrekningskraft og blir mer attraktive. Folk ser på kostnadene på fergene, og de ser på reisetid. Noen ganger kommer du ikke med fergene og det er ikke bra.

- Min klare oppfordring er at man må få fortgang på finansieringen av fastlandsforbindelsen. Jeg påstår også at den er selvfinansierende. Får vi finansieringen på plass raskt slipper vi også å bygge om alle fergeleiene og bygge nye ferger i forbindelse med elektrifiseringen av fergene, sier Hammarsland.

Største øysamfunn uten fastlandsforbindelse
Herøy og Dønna er det største øysamfunnet i Norge som ikke har fastlandsforbindelse. Samtidig har Herøy kommune en stor vekst både når det gjelder befolkning og næringsliv. Siden 2010 har folketallet i Herøy vokst med 188 innbyggere. Samtidig har kommunen for tiden boligmangel slik at mange er nødt til å pendle til jobb.

Gjør alt riktig
Samferdselsråd Bent-Joachim Bentzen gav uttrykk for at han hadde stor tro på prosjektet. Han mente også at alt ble gjort riktig, og at det var viktig at kommunene hadde tatt tak i prosjektet med en egen prosjektorganisering som er forankret i Helgelandsrådet.

Prosjektets styringsgruppe består av ordførerne i Dønna, Herøy, Leirfjord, Alstahaug og Vefsn kommune. Arbeidsutvalget består av ordførerne i Dønna og Herøy kommune. Prosjektet har i tillegg en prosjekt-/faggruppe som består av styringsgruppa samt representanter fra NFK, Statens vegvesen, Mowi nord og næringslivet. Prosjektleder er innleid ressurs Roy Skogsholm. 

- Det er helt riktig at man eier prosjektet lokalt, og at man på denne måten kan komme foran de andre gjennom et grundig forarbeid. Jeg har trua, sier Bentzen.

Bentzen venter også spent på en ny Norconsult-rapport som vil gi svar på hvordan fergeavløsningsmidler kan disponeres, i tillegg til statlig medfinansiering.

Møte med formannskapet
Etter bedriftsbesøket hos Mowi hadde samferdselsråden lunsjmøte med formannskapet i Herøy. Her ble det i tillegg til fastlandsforbindelse også diskutert andre utfordringer i forhold til samferdsel.

Ordfører Elbjørg Larsen orienterte om at hun hadde en god dialog med fylkeskommunen. Hun orienterte fra to rapporter fra firmaet Transportutvikling fra 2019 som viste til stor vekst i både fergetrafikken og havbruksnæringen. Her kan man blant annet lese at verdiskapingen fra Mowi alene i 2017 utgjorde rundt 3 milliarder kroner. I tillegg har også kommunen en rekke andre bedrifter som bidrar med stor verdiskaping. Siden disse rapportene ble laget har også veksten bare skutt i været.

Hun tok også med en rapport fra ungdomsrådet i kommunen som viser at ungdommene setter stor pris på at fastlandsforbindelsen nå har kommet på timeplanen igjen.

Flere utfordringer
Under møtet kom også de folkevalgte med innspill på både flyruter og fergeruter. Dårlig veistandard ble også løftet inn til samferdselsråd Bent-Joachim og fylkesdirektør for transport og infrastruktur Odd Inge Bardal.

Flyrutene nordover fra Sandnessjøen og fergeavgang 08.15 fra Flostad var to forhold som samferdselsråden lovte å se på og ta med videre.

Avhengig av lokal enighet
Bentzen var klar på at det er viktig at Herøy og Dønna står samlet i arbeidet med fastlandsforbindelsen.

- Mange sier at prosjektet må inn i NTP, men Nasjonal transportplan er kun en plan. Bevilgningene kommer ikke der, men de kommer i Statsbudsjettet. Det samme er tilfellet med Regional transportplan på fylket (RTP). Her kommer bevilgningene i forbindelse med budsjett og økonomiplanprosessen.

- Det kan være en del muligheter, men det handler om bevisstgjøring og jobbe sammen. Nå har også vi bidratt med informasjon som er etterspurt, og så er det å få det inn i RTP og begynne å jobbe. Vi er i tillegg avhengig av lokalt initiativ og at det er lokal enighet rundt prosjektet, men jeg har tro på prosjektet, sier Bentzen.

Staten må inn
Arnt Erling Paulsen (Ap) var opptatt av at det var viktig å få til et samarbeid med staten om fastlandsforbindelsen. Han var også skeptisk til at prosjektet skulle deles opp.

- Jeg vet at det i nærmeste framtid vil komme enorme kostnader på det grønne skiftet. Hvorfor kan vi ikke bruke noen av disse midlene til noe som er varig og som vi ønsker?

- Jeg tror også fabrikksjef Hammarsland har helt rett når han sier at det bare vil vokse framover. Jeg har jobbet i havbruksnæringen i 30 år, og de siste 20 årene har man konsekvent tatt feil og undereliminert størrelsen, trafikken og betydningen det vil ha framover.

- Jeg tror også at man vil ha mye større mulighet til å få gjennomslag for et slikt prosjekt dersom man spiller på næringslivets behov, i tillegg til at man er en region som ønsker vekst og utvikling, sier Paulsen.

Dette ble støttet av samferdselsråden.

- Jeg er helt enig. På et eller annet tidspunkt må staten inn. Det er derfor viktig at man står samlet lokalt og at fylket og næringslivet er med. Dette er alfa og omega. Veksten i havbruksnæringen er hovedårsaken til behovet. Hadde man ikke hatt Mowi her så hadde det ikke vært like stort behov. Da hadde det nok ikke blitt diskutert like inngående som vi gjør nå. Vi må også involvere både Stortinget og Regjeringen uavhengig av hvem som måtte sitte der.

- Jeg er også enig i at vi må se på det grønne skiftet og se på hvilke investeringskostnader det er der opp mot prosjektet og sikre at vi investerer riktig. Her er det også statlige krav fra regjeringen som vi må forholde oss til, sier Bentzen.

Hugo Sandoval (uavhengig) var også opptatt av at man satset mer helhetlig og ikke bare hadde omsorg for næringslivet.

- Jeg synes det er en uting at det benyttes bemanningsbyrå i stedet for offentlig arbeidsformidling. Vi må også tenke på hvordan vi skal få folk til å bo her, sier Sandoval.

Vil videreføre anbud for å kjøpe tid
Bentzen signaliserte også han anså seg som ferdig med de omdiskuterte endringene i samferdselskartet.

- Vi har nådd de målene vi hadde og i hovedsak tatt de store kuttene. Det er en ting om gjenstår og det er fergesambandene på Herøy og Dønna, men slik jeg ser det er vi nå i mål med de store endringene. De fergeanbudene som går på Herøy og Dønna, og som går ut i 2022, vil nok bli prolongert (forlenget). Dette er også viktig med tanke på å kjøpe oss tid til de diskusjonene som vil måtte komme i forhold til fastlandsforbindelse.

- Vi vil uansett se på de ruteinnspill som har kommet inn. Vi vil også måtte sette oss ned for å prøve å tilpasse kartet til terrenget sier Bentzen.

Etter møtet med formannskapet fortsatte ferden til Brasøy og Husvær der tema var bru mellom Brasøy og Tennvalen. (se egen sak)

Møte med samferdselråd Nordland_Bent-Joachim Bentzenog Odd Inge Bardal
Samferdselsråd Bent-Joachim Bentzen (t.h.) og fylkesdirektør for transport og infrastruktur Odd Inge Bardal besøkte Herøy 3. juni.
Møte med samferdselråd Nordland_Mowi
Fabrikksjef Gunnar Hammarsland (stående) er svært opptatt av at det blir fortgang i realiseringen av fastlandsforbindelsen.
Møte med samferdselråd Nordland_FSK
Formannskapet var samlet til lunsjmøte sammen med samferdselsråd Bent-Joachim Bentzen og fylkesdirektør for transport og infrastruktur Odd Inge Bardal. Fra venstre: Konst. rådmann John Arne Andersen, Hugo Sandoval (uavh.), Yngve Magnussen (H), Arnt Erling Paulsen (Ap), samferdselsråd Bent-Joachim Bentzen, Laila Furu Vold (Ap), Jim Dahl (Sp) og fylkesdirektør for transport og infrastruktur Odd Inge Bardal.
Møte med samferdselråd Nordland_Mowi ute
Samferdselsråden fikk møte ledergruppa i Mowi på Hestøya. Fra venstre: Odd Inge Bardal, Henry Jarle Sortland, Truls Larssen, Gunnar Hammarsland, John Arne Andersen, Elbjørg Larsen, Jim Dahl, Tom Snorre Leirvik og Bent-Joachim Bentzen.
Fastlandsforbindelse_brua1-1024x576
Det er et sterkt ønske i Herøy om å få på plass en fastlandsforbindelse så snart som mulig. (Skisse av E39 Bjørnafjorden, AMC (Aas-Jakobsen, Multiconsult, Cowi) for Statens Vegvesen)
Møte med samferdselråd Nordland_Elbjørg_1
Ordfører Elbjørg Larsen orienterte.

Annonser