Ungdommen ønsker fastlandsforbindelse snarest mulig

Barne- og ungdomsrådet 2019-2023

Herøy barne- og ungdomsråd er svært positiv til at det arbeides med å få på plass  fastlandsforbindelse til Herøy og Dønna.

Arbeidsutvalget i styringsgruppen for prosjekt Fastlandsforbindelse Herøy/Dønna – Alstahaug har sendt en spørreundersøkelse til ungdomsrådene i Herøy og Dønna for å få deres synspunkt på prosjektet. 

Herøy barne- og ungdomsråd har behandlet spørreundersøkelsen i møte den 18. mars tilbakemeldingen fra ungdommen er utelukkende positiv til at det nå jobbes med å få realisert en fastlandsforbindelse.

Økt bolyst
Ungdommen peker blant annet på økt bolyst som en av fordelene med fastlandsforbindelse. De setter stor pris på at det har kommet på agendaen igjen og at det samarbeides med både fylkeskommunen og Dønna for å få dette realisert.

Her er noen av fordelene som ungdommene skisserer i forhold til økt bolyst:

  • De som bor her kommer seg enklere ut på det de skal på.

  • Det vil gjøre det mer attraktivt for unge voksne å bosette seg her og jobbe andre steder.

  • Reisetiden blir kortere, og man kan reise når man vil.

  • Ungdommer på videregående trenger ikke stå opp grytidlig for å rekke skolen.

  • Skoleelever får ett fremkomstmiddel hele veien. Vi slipper «buss – båt – buss», men får kun buss.

  • Det blir mer attraktivt å bo her og gå på videregående skole i Sandnessjøen.

  • Lettere å være med på fritidsaktiviteter i Sandnessjøen, og mulig å være med på fritidsaktiviteter som ikke finnes i Herøy.

  • Det vil bidra til at folk vil bo her fordi de får flere muligheter.

Positivt for næringslivet og turistnæringen
Ungdommen mener også at en fastlandsforbindelse vil gjøre det lettere for næringslivet å få tak i arbeidskraft. De mener også at det blir enklere å samarbeide på tvers av kommunene og at turistnæringen vil tjene på dette.

- Ved å slippe fergene blir det også enklere å få ut fisken uten unødvendig usikkerhet og forsinkelser. Beredskapen vil også bli bedre i og med at både politi og ambulanse blir mer tilgjengelig. Dette skaper igjen bedre trygghet for befolkningen, svarer barne- og ungdomsrådet i Herøy.

Ønsker helst bru
Ungdommen synes bru er et bedre alternativ enn tunell, men lurer også på om brua kan bli mye stengt ved uvær. De er også negative til at en fastlandsforbindelse kan føre til sentralisering og kommunesammenslåing.

Leder i barne- og ungdomsrådet Tora Olsen håper på fortgang i planene for fastlandsforbindelse.

- Jeg håper man kommer i gang fortest mulig med fastlandsforbindelsen. Dette vil være bra for alle. Vi som er ungdommer synes ellers det er veldig bra at politikerne hører på oss og vil ha meningene våre, sier Tora Olsen Skagen.

Barne- og ungdomsrådet 2019-2023
Her er barne- og ungdomsrådet samlet til konstituerende møte sammen med ordfører. Fra venstre: Tora Olsen Skagen (leder), Theodor Norum, Andreas Johansen, Ingrid Kilvær Nilsen, Emma Eliassen (nestleder) og ordfører Elbjørg Larsen.

Annonser