Nordland fylkeskommune skrev i oktober i fjor kontrakt med Peab Anlegg om bygging av ny bru over Herøysundet med en kontrakssum 92,9 millioner kroner ekskl. mva. Brua er prosjektert av konsulentfirmaet Degree of Freedom AS og er et 3D-modellert prosjekt.

Arbeidet med brua går sin gang
Det har tidligere vært signalisert at de fysiske arbeidene med den nye brua skulle vært i gang på Herøy, men nå er planlagt oppstart for dette arbeidet i februar/mars. 

- Brua er ikke forsinket og sluttdatoen i september 2024 gjelder fortsatt. Selve brua produseres på verksted hos underleverandør IMO Sveiseindustri i Mo i Rana, og her er arbeidet i full gang. Det er ellers entreprenøren sitt privilegium å bestemme når de vil starte arbeidene, men sluttdatoen ligger fast fra vår side. Alle bygg som skal rives er nå revet og etter siste framdriftsplan er det planlagt at det fysiske arbeidet i Herøy skal starte i februar/mars, sier prosjektleder Terje Krommen i Nordland fylkeskommune.

Informasjonsmøte i mars
Krommen forteller at det er planlagt et informasjonsmøte om den nye brua på Herøy i midten av mars, men det er foreløpig ikke helt klart hvilken dag det blir. Herøyfjerdingen vil komme tilbake med informasjon om dette på et senere tidspunkt.

Bredere bru med fortau 
Bakgrunnen for prosjektet er at det ble oppdaget større skader enn først antatt i arbeid med rehabilitering av dagens bru. Nå skal ny bru sørge for trygg og varig vegforbindelse mellom hovedøyene Sør- og Nord-Herøy. Den blir viktig for næringstrafikken og gir tryggere forhold for myke trafikanter.

Den nye Herøysundbrua får to kjørefelt og fortau. Den blir 138 meter lang, og bygges i stål og betong. Seilingshøyden blir 9 meter, mot 12 meter i dag. Brua blir liggende like ved siden av den eksisterende, i sørøst. 

Når den nye brua er tatt i bruk, skal den gamle rives. Men før den tid skal gammelbrua forskes på, og kanskje kan det forhindre fremtidige brukollapser?