Avlysning av konkurranse fører til ny forsinkelse for den nye Herøysundbrua

Ny bru over Herøysundet_Skisse av ny bru

Byggeleder Espen Dahl-Mortensen Nordland fylkeskommune opplyser at fylkeskommunen har vært nødt til å avlyse konkurransen i forbindelse med utlysning av oppdraget med bygging av ny bru over Herøysundet. Dette fører til at ferdigstillelse av den nye brua nå er utsatt til september 2024.

- Konkurransen Fv 828 Herøysundbrua har ikke fungert som forutsatt av oppdragsgiver. Ingen av tilbyderne har levert tilbudspris, slik som forutsatt i konkurransegrunnlaget. Årsaken til dette er uklarheter i konkurransegrunnlaget. Uklarhetene kan ikke rettes uten avlysning av konkurransen. Nordland fylkeskommune har av denne grunn vurdert det foreligger saklig grunn til å avlyse konkurransen jf. FOA § 25-4 (1), opplyser byggeleder Espen Dahl-Pettersen til Herøyfjerdingen.

- Ny konkurranse vil bli utlyst i løpet av mai 2022 og ferdigstillelse av byggingen er nå skjøvet til september 2024, avslutter Dahl-Pettersen.

Oppstarten av den nye Herøysundbrua har vært utsatt flere ganger. Opprinnelig plan var at arbeidet skulle starte etter sommerferien i år og at brua skulle skulle stå ferdig rundt årsskiftet 2023/2024. 

Ny bru over Herøysundet_skisse av kjørebane
Her er en forenklet modell av hvordan kjørebanen vil se ut på den nye brua.
Ny bru over Herøysundet_Skisse av ny bru
Illustrasjon av den nye Herøysundbrua.

Annonser