Illustrasjon av den nye Herøysundbrua

Ny bru over Herøysundet_Skisse av ny bru

Her kan dere se en illustrasjon av hvordan den nye brua over Herøysundet vil se ut. Brua skal nå etter planen stå ferdig mot slutten av 2023.

Nordland fylkeskommune har gitt oss tilgang til en illustrasjon av den nye Herøysundbrua. Det preiseres at alle detaljer ikke er på plass, men at dette nok ikke blir så langt unna det ferdige resultatet.

Ifølge byggeleder Espen Dahl-Mortensen i Nordland fylkeskommune skal arbeidet med riving av bygg starte i midten av januar 2022, og da skal blant annet den gamle Brasethgården rives.

- Byggestart for selve brua er planlagt til juni neste år, og vi ser for at den kan stå ferdig mot slutten av 2023. Opprinnelig plan for ferdigstillelse var satt til slutten av juli 2023, men vi mener det er viktig å planlegge og gjøre det arbeidet skikkelig. Heldigvis har den gamle brua ikke vist noe mer negativ utvikling heller, sier Dahl-Mortensen.

Brutypen som er valgt kalles sprengverksbru, som er ei stålbru med betongdekke som skal asfalteres. Kjørebanen til den nye brua skal være totalt 7,5 meter bred med to kjørefelt. Selve kjørefeltene blir 3,25 meter hver pluss skulder på 50 cm. I tillegg blir det et fortau på 2,8 meter bredt som skal gi god plass for myke trafikanter.

Stigningen på den nye brua skal være på seks prosent på det bratteste. Dagens bru har rundt 10 prosent stigning på det meste, og det blir derfor en vesentlig forskjell. Mindre stigning på brua medfører at seilingshøyden reduseres fra 12 meter på dagens bru til 9 meter på den nye brua.

Byggeleder kommer fra Hæhre
Byggeleder Espen Dahl-Mortensen har nettopp begynt å jobbe i fylkeskommunen og har tidligere jobbet i Hæhre Entreprenør. De er blant annet er kjent for å ha bygget mange flotte veier på Helgeland de siste årene.

- Jeg kom til Helgeland da vi begynte med Toventunellen, og har vært med på de fleste veiprosjektene i området. Det har vært moro å jobbe for dem, og det har vært et kjempeløft med veiene på Helgeland siden 2010, sier Dahl-Mortensen.

Herøyfjerdingen vil komme tilbake med flere oppdateringer om den nye brua etter hvert som arbeidet kommer i gang neste år.

 

 

Ny bru over Herøysundet_skisse av kjørebane
Her er en forenklet modell av hvordan kjørebanen vil se ut på den nye brua.
Ny bru over Herøysundet_Skisse av ny bru
Illustrasjon av den nye Herøysundbrua.

Annonser