Byggeleder Espen Dahl-Mortensen i Nordland fylkeskommune forteller at det er entreprenøren Peab Anlegg som skal bygge den nye brua. De har hovedkontor i Skåne i Sverige og er ifølge deres nettside blant Nordens største samfunnsbygger med 15000 ansatte. I Norge har Peab cirka 1800 medarbeidere og en årlig omsetning på ca. 7,5 milliarder kroner.

- De skal ha med seg IMO Sveiseindustri fra Mo i Rana på stålarbeidene på den nye brua, og vi er jo glad for at vi får ei bru som blir produsert på Helgeland. I neste uke skal vi ha samhandlingsmøter og se litt på detaljer, og etter hvert vil det komme en oppstartsdato og en framdriftsplan med sluttdato, sier byggeleder Dahl-Mortensen.

Venter på Telenor
Dahl-Mortensen forteller at de fortsatt venter på at Telenor skal få flyttet over sin infrastruktur, og at dette arbeidet har tatt veldig lang tid. Det siste han har fått høre fra Telenor er at de nå beregner å være ferdig med sitt arbeid i slutten av oktober. Det er firmaet Eltel som tar seg av flyttingen av utstyret til Telenor og Egil Gjertsen har på vegne av firmaet tidligere uttalt til Herøyfjerdingen at de beregnet å være ferdig i midten av september. Alt tyder derfor på at dette arbeidet har blitt kraftig forsinket.

Oppstart i november
- Vi er faktisk litt spente på når vi får tilgang til å få bygd brua. Saneringsservice må inn å rive Telenor-bygget før Peab kommer i gang sørsiden. Selve masta skal Telenor rive selv, men jeg tror det blir oppstart med brua i november. Det kan hende de vil rigge seg til litt til i oktober, men de store gravearbeidene vil nok ikke komme i gang før ut i november sier Dahl-Mortensen.

Håper brua kan åpnes til ferien i 2024
Byggeleder Espen forteller at de har satt en sluttdato for brua i september 2024, men sier at de har et håp om at de skal ha en kjørbar ny bru ferdig til ferien i 2024.

- Vi vil gå gjennom dette i neste uka, men det er jo en del faktorer vi ikke har kontroll over, og da blant annet Telenor. Foreløpig ser det ut for at vi ligger innenfor totalrammen på 280 millioner kroner. Sånn som det har vært med prisstigningen den siste tiden er vi veldig glad for at vi holdt oss innenfor rammen, sier Dahl-Mortensen.

Slutter som byggeleder
Espen Dahl-Mortensen har sagt opp sin stilling som byggeleder og skal flytte sørover sammen med familien. Han vil fungere i jobben til jul og vil da gå over i en annen rolle der han skal drive med prosjektering og 3D-modeller. I første omgang har han en kontrakt med fylkeskommunen som gjelder fram til sommeren. Det pågår for tiden en prosess med å få ansatt ny byggeleder.