Gruppeleder for vegforvaltning, Ivar Magne Heggli opplyser om at de har fått beskjed fra Vegdirektoratet om at de må gjøre noen justeringer på opprinnelige planer. Dette dreier seg i hovedsak om hvordan ventefeltene utarbeides. Når dette er gjort må dette sendes over til Vegdirektoratet for ny godkjenning. I følge Heggli er det meste klart, men de venter på at prosjekteringsselskapet Swarco skal få prosjektert korrigert tegning for Tenna bru. Han håper imidlertid at dette skal være klart i løpet av neste uke slik at de får sendt inn saken på nytt til Vegdirektoratet.

Tatt lang tid
Tidligere ordfører Arnt Frode Jensen har etterlyst denne saken i flere år. I november 2019 tok ordfører Elbjørg Larsen kontakt med fylkeskommunen for å få lysregulert de smale og trafikkfarlige bruene til Tenna og Øksningan (se egen sak). Etter mange purringer ble saken tema da tidligere fylkesråd for samferdsel Bent-Joachim Bentzen var i Herøy 3. juni 2021, og det ble da gitt klarsignal for at arbeidet skulle utføres. Odd Inge Bardal i fylkeskommunen signaliserte da at dette tidligst kunne være ferdig til høsten samme år.

Nå har et gått enda et år og fremdeles har det ikke kommet lysregulering på plass, og frustrasjonen er nok derfor stor både hos politikere og andre som ferdes over disse bruene. Spesielt butikkinnehaver Arild Robert Grønbech på Spar-butikken på Tenna har i likhet med ordfører flere ganger etterlyst at lysene må komme på plass.

Håp om ferdigstillelse sommeren 2023
Ivar Heggli opplyser at det er vanskelig å love eksakt når lysene kommer på plass, men han har et håp om at det skal være klart i løpet av sommeren 2023. Akkurat nå er vi avhengig av endelig godkjenning fra Vegdirektoratet, men prosjektet ligger ifølge Heggli i budsjettet til Nordland fylkeskommune for utførelse i 2023.

- Jeg har også veldig lyst til å få dette på plass så fort som mulig, men kan dessverre ikke love at lysene kommer på plass før sommeren, avslutter Heggli.