Arbeider videre med lysregulering av Tennbrua og Øksningsbrua

Lysregulering av broer_Arild ved Tennbrua

Det har i mange år vært et stort ønske om å få lysregulert flere bruer i Herøy. Nå har saken kommet så langt at den skal ut på høring før den sendes over til Statens vegvesen og Vegdirektoratet for endelig godkjenning.

Vegforvaltning i Nordland fylkeskommune anbefaler lysregulering på begge bruer. De har snart klar en rapport som beskriver hvorfor de anbefaler dette. Saken skal videre på høring til politi og kommune før Statens vegvesen overtar saken og sender den til endelig godkjenning av Vegdirektoratet.

Bakgrunn
Da samferdselsråd Bent-Joachim Bentzen var i Herøy 3. juni 2021 ble lysregulering av Tennbrua og Øksningsbrua nok en gang tema. Odd Inge Bardal i fylkeskommunen signaliserte da at dette tidligst kunne være på plass i høst.

Tidligere ordfører Arnt Frode Jensen har gjentatte ganger tatt opp denne saken med fylkeskommunen og de siste årene har også nåværende ordfører Elbjørg Larsen fulgt opp saken.

- Jeg fikk opprettet kontakt med fylkeskommunen allerede i november 2019, og da var tilbakemeldingen at saken skulle bli sett på. Siden den gang har saken stadig blitt etterspurt uten at noe har skjedd. Det er mange som henvender seg til meg om denne saken. Spesielt på butikken på Tenna har denne saken vært etterlyst. Vi har også hatt måling på bruene som viser at det er stor trafikk. Det er mest trafikk på Tennbrua, men det er også mye trafikk på brua til Øksningan, uttalte ordfører Elbjørg Larsen til Herøyfjerdingen i juni i år.

I det siste har ordfører stadig etterlyst framdrift i saken, og nå ser det ut som det endelig kan komme på plass lysregulering på de trafikkfarlige bruene.

Økt trafikk av bobiler
Innehaver Arild Robert Grønbech ved Spar Herøy på Tenna har i rundt seks år engasjert seg i denne saken. Han har hvert år siden campingplassen ble etablert på Tenna sendt henvendelser til kommunen om at brua til Tenna må lysreguleres, men er også opptatt av at brua til Øksningan må lysreguleres.

- Største utfordringen er at det har blitt mye mer bobiler på veien, og at vi har en campingplass på Tenna. I tillegg har vi jo all den andre trafikken. Dette gjør jo at risikoen for ulykker har økt, og det er derfor viktig at vi får lysregulering på brua, sier Arild Robert Grønbech på Spar Herøy.

Kalvøyrevet bru (Øksningsbrua)
Denne brua ligger ved lakseslakteriet Mowi og går over til Øksningan krets. Denne smale brua på 300 meter ble bygd i 1979 og mangler møteplass på toppen.

Tenna bru (Tennbrua)
Brua er bygd på sekstitallet og er ikke dimensjonert for dagens trafikk. Den er mye trafikkert med en dagligvarebutikk og en campingplass på den ene siden. Dette medfører at det ofte er stor trafikk av kunder til butikken og turister til campingplassen. Det er ikke mulig å se om det kommer biler imot når man kjører opp den smale brua, og dette medfører at det er mange som må rygge. Butikkinnehavere har hatt mange henvendelser fra frustrerte kunder, og har henvendt seg til kommunen flere ganger.

Lysregulering av broer_Tennbrua
Det er stor trafikk over den gamle brua over til Tenna. Dette kan fort føre til trafikkfarlige situasjoner når biler møtes på den smale veien.
Lysregulering av broer_Øksningsbrua2
Kalvøyrevet bru som går over til Øksningan er 300 meter lang og har ingen møteplasser. Når biler møtes på den smale brua må en av førerne rygge over lange strekninger for å slippe møtende bil forbi. Dette er nok en stressfaktor mange sjåfører.
Lysregulering av broer_Arild ved Tennbrua
Innehaver Arild Robert Grønbech ved Spar Herøy mener det enkelt lar seg gjøre å ordne møteplass på Tennbrua.

Annonser