Ønsker lysregulering av trafikkfarlige bruer

Lysregulering av bru_Elbjørg på Tensundbrua

Ordfører Elbjørg Larsen har hatt kontakt med Statens vegvesen der hun ber om at det blir satt i verk tiltak for lysregulering av «Tennsundbrua» og «Øksningsbrua».

I sin henvendelse til Statens vegvesen viser hun til en god og informativ telefonsamtale med seksjonsleder Ivar Heggli. Henvendelsen gjelder spørsmål om lysregulering av to smale og mye trafikkerte bruer i Herøy kommune.

Kalvøyrevet bru (Øksningsbrua)
Denne brua ligger ved lakseslakteriet Mowi og går over til Øksningan krets. Denne smale brua på 300 meter er bygd i 1979 og mangler møteplass på toppen.

Ordfører påpeker i sitt brev at hun har fått mange henvendelser fra folk som vegrer seg for å kjøre over og spesielt vinterstid, da det er langt å rygge tilbake fra toppen

Tenna bru (Tennsundbrua)
Brua er bygd på sekstitallet og slett ikke dimensjonert for dagens trafikk. Denne er mye trafikkert, da det ligger en dagligvarebutikk på den ene siden og verksted for bil/maskin på den andre. Det er ikke mulig å se om det kommer biler imot når man kjører opp, og også her er det mange som må rygge. Butikkinnehavere har hatt mange henvendelser fra frustrerte kunder, og har henvendt seg til kommunen flere ganger.

- Det som er viktig for meg å videreformidle innbyggerne i Herøy, og i økende grad turistene sine beskrivelser av trafikksituasjoner som oppleves som farlige og utrygge.

- Felles for disse to bruene er at de ligger i nærheten av næringsbygg. Det er ikke behagelig for fotgjengere når biler må rygge, eller i verste fall kjører med stor hastighet for å «komme seg fort over».

- Som jeg også fortalte i telefonsamtale med Ivar Heggli, så er det i realiteten oppstillingsplasser per i dag da man må vente/rygge til hver side av brua. Forskjellen er at man ved lysregulering kan vente på grønt lys og kjøre over uten å være engstelig for å møte andre kjøretøy, gjøre farlige unnamanøvrer, rygge og i verste fall sette myke trafikanter i fare.

- Dette handler i stor grad om trafikksikkerhet. Fra Herøy kommune sin side bes det om at det blir sett på disse forholdene og om man kan sette i verk lysregulering uten at det nødvendigvis må gjøres store utbedringer for oppstillingsplasser på hver side.

- Vi håper på god behandling av denne forespørselen og forhåpentligvis en løsning på trafikksikkerheten ved de overnevnte punktene, skriver ordfører Elbjørg Larsen til Statens vegvesen.

Lysregulering av bru_Elbjørg på Tensundbrua
Ordfører Elbjørg Larsen har kontaktet Statens vegvesen der hun ber dem lysregulere to bruer i Herøy. Her ser vi henne ved den gamle brua til Tenna som ble bygget på 60-tallet.

Annonser