Klarsignal for lysregulering av Tennbrua og Øksningsbrua

Lysregulering av broer_Arild ved Tennbrua

Det har i mange år vært et stort ønske om å få lysregulert flere bruer i Herøy. Da samferdselsråd Bent-Joachim Bentzen var i Herøy 3. juni ble dette ønsket nok en gang tema, og nå ser det ut som saken snart kan løse seg.

Tidligere ordfører Arnt Frode Jensen har gjentatte ganger tatt opp denne saken med fylkeskommunen og de siste årene har også nåværende ordfører Elbjørg Larsen fulgt opp saken.

- Jeg fikk opprettet kontakt med fylkeskommunen allerede i november 2019, og da var tilbakemeldingen at saken skulle bli sett på. Siden den gang har saken stadig blitt etterspurt uten at noe har skjedd. Det er mange som henvender seg til meg om denne saken. Spesielt på butikken på Tenna har denne saken vært etterlyst. Vi har også hatt måling på bruene som viser at det er stor trafikk. Det er mest trafikk på Tennbrua, men det er også mye trafikk på brua til Øksningan, sier ordfører Elbjørg Larsen.

Den 3. juni var samferdselsråd Bent-Joachim Bentzen og fylkesdirektør for transport og infrastruktur Odd Inge Bardal i Herøy. Da var de også på befaring på begge disse bruene, og nå ser det endelig ut som det skjer noe i denne saken.

Tidligst til høsten
Odd Inge Bardal i fylkeskommunen har nå sett på saken og signaliserer nå at arbeidet med å få på plass lysregulering endelig kan starte.

- Vi vurderer det slik at kriteriene for å kunne etablere lysregulering gitt i skiltforskriften er oppfylte for Kalvøyrevet bru og Tenna bru. Nordland fylkeskommune vil derfor fremme en henvendelse om etablering til Vegdirektoratet som er myndighetsorgan i saken. En søknad om lysregulering skal ha en del dokumentasjon/planer og fylkeskommunen går nå i gang med dette arbeidet. Parallelt med dette jobber vi med finansieringen av lysanleggene. Det er derfor litt tidlig å si noe om når anleggene kan være ferdig etablert, men det blir tidligst til høsten, opplyser Bardal til Herøyfjerdingen.

Svært gledelig
Ordfører Elbjørg Larsen er svært fornøyd med at det nå endelig ser ut som om denne saken kan bli løst. 

- Dette er en sak som har opptatt folk i mange år. og det har i lang tid sendt forespørsler til til fylkeskommunen å få gjort noe med saken. Nå får vi bare håpe at lysene kommer på plass så fort som mulig, sier Larsen.

Økt trafikk av bobiler
Innehaver Arild Robert Grønbech ved Spar Herøy på Tenna har i rundt seks år engasjert seg i denne saken. Han har hvert år siden campingplassen ble etablert på Tenna sendt henvendelser til kommunen om at brua til Tenna må lysreguleres, men er også opptatt av at brua til Øksningan må lysreguleres.

- Største utfordringen er at det har blitt mye mer bobiler på veien, og at vi har en campingplass på Tenna. I tillegg har vi jo all den andre trafikken. Dette gjør jo at risikoen for ulykker har økt, og det er derfor viktig at vi får lysregulering på brua, sier Arild Robert Grønbech på Spar Herøy.

Grønbech mener også det er en enkel sak å få til møteplasser på brua til Tenna. Han mener at veien enkelt kan utvides for å få på plass en møteplass.

Kalvøyrevet bru (Øksningsbrua)
Denne brua ligger ved lakseslakteriet Mowi og går over til Øksningan krets. Denne smale brua på 300 meter ble bygd i 1979 og mangler møteplass på toppen.

Tenna bru (Tennbrua)
Brua er bygd på sekstitallet og slett ikke dimensjonert for dagens trafikk. Denne er mye trafikkert, da det ligger en dagligvarebutikk på den ene siden og verksted for bil/maskin på den andre. Det er ikke mulig å se om det kommer biler imot når man kjører opp, og også her er det mange som må rygge. Butikkinnehavere har hatt mange henvendelser fra frustrerte kunder, og har henvendt seg til kommunen flere ganger.

 

Lysregulering av broer_Tennbrua
Det er stor trafikk over den gamle brua over til Tenna. Dette kan fort føre til trafikkfarlige situasjoner når biler møtes på den smale veien.
Lysregulering av broer_Øksningsbrua2
Kalvøyrevet bru som går over til Øksningan er 300 meter lang og har ingen møteplasser. Når biler møtes på den smale brua må en av førerne rygge over lange strekninger for å slippe møtende bil forbi. Dette er nok en stressfaktor mange sjåfører.
Lysregulering av broer_Arild ved Tennbrua
Innehaver Arild Robert Grønbech ved Spar Herøy mener det enkelt lar seg gjøre å ordne møteplass på Tennbrua.

Annonser