Inviterer veidirektøren til Herøy

4_nyvei_hestoeya
Herøyordfører Arnt Frode Jensen har invitert avdelingsdirektør i Statens veivesen i Nordland, Kjell Skjerve, til Herøy. Ordføreren spiller inn en rekke saker han vil ta opp med Skjerve, blant annet den omlagte fylkesveien på Hestøya og lysregulering av to nye bruer.

Ordfører Arnt Frode Jensen ønsker med dette å videreføre de jevnlige samarbeidsmøtene han hadde med tidligere veidirektør Henry Nymann.   Samtidig mener Jensen at det kan være greit for den nye veidirektøren å gjøre seg bedre kjent i dette distriktet.   Og Jensen har satt opp følgende saker han vil drøfte med Kjell Skjerve:
  • opphøyde gangfelt ved Herøy barne - og ungdomsskole, eventuelt andre gangfelt
  • videre arbeid med gang – og sykkelveier
  • lysregulering av Tennsundbrua og bru til Øksningan
  • ny bru over Herøysundet
  • leskur
  • standardheving på omlagt FV 166, ny vei på Hestøya
  • siktforhold på steder med dårlig sikt
  • breddeutvidelse Hestøy – Nord-Herøy krysset
  - Disse prosjektene har alle forskjellig prislapp, men det er viktig at vi tenker trafikk-sikkerhet.   Og bruene er ikke trafikk-sikre, og det gjelder spesielt Herøysundbrua, sier ordfører Arnt Frode Jensen til Herøyfjerdingen.
4_nyvei_hestoeya
Standardheving på den omlagte fylkesvei 166 på Hestøya er blant temaene som ordfører Jensen vil ta opp med veidirektøren.

Annonser