Etter at anbudet med ny bru over Herøysundet måtte lyses ut på nytt er det nå 25. august 2022 som er anbudsfrist. Årsaken til at anbudet måtte ut på nytt er ifølge byggeleder Espen Dahl-Mortensen i Nordland fylkeskommune at de to entreprenørene som leverte inn tilbud ikke leverte inn det de skulle i forhold til kvalifiseringen til konkurransen.  

- Konkurransen ble derfor avlyst og så ble anbudet lyst ut på nytt. Det som kan bli en utfordring nå er prisnivået. Prisene har økt drastisk de siste to årene, og spesielt det siste året. Vi tror allikevel at det skal holde ut fra de beregningene vi har gjort. Det er uansett litt vanskelig å vite dette før vi får inn noe fra entreprenørene.

- Etter at anbudsfristen har gått ut vil trenge noen uker til gjennomgang av det som har kommet inn før de kan innstille entreprenør. Deretter så kommer det karensdager og kontraktsignering før det blir en liten periode med samhandling. Litt avhengig av de tilbudene vi får inn så vil en realistisk oppstart være i slutten av oktober, kanskje november, opplyser Dahl-Mortensen til Herøyfjerdingen,

Flytting av infrastruktur fra Telenor har tatt lang tid
I det siste har det kommet opp en ny telemast på Herøyholmen. Denne skal erstatte den gamle masta som må fjernes i forbindelse med bygging av ny bru.

Dahl-Mortensen sier at prosessen med den nye brua ble satt i gang for to år siden og at Telenor derfor burde hatt god tid på seg til å flytte utstyret sitt. Han forteller at det etter gjentatte purringer ble satt 1. mai 2022 som frist for at dette arbeidet skulle være ferdig, men at de aldri fikk noen bekreftelse på dette fra Telenor. Denne datoen ble også brukt i anbudspapirene da entreprisen for riving av bygg ble lagt ut.

Det var Norsk saneringsservice som vant dette anbudet og de har for lengst revet de fleste av de andre byggene som må bort.

- Som følge av at dette arbeidet ikke er avsluttet har dette utløst ekstra kostnader. Vi er nå også avhengig av at Norsk saneringsservice har tid til å komme i perioden etter at Telenor er ferdig med sitt arbeid. Det har aldri vært noen tvil om hvem som skal betale for dette arbeidet, og jeg synes derfor det er merkelig at dette har tatt så lang tid, sier Dahl-Mortensen.

Telenor ferdig om en måned
Det er firmaet Eltel som tar seg av flyttingen av utstyret til Telenor og Egil Gjertsen i firmaet forteller at de beregner å være ferdig med sitt arbeid i midten av september.

- Det ligger en sjøkabel i sundet som må flyttes og skjøtes. Det skal også opp nye antenner i den nye masta og det gamle utstyret skal demonteres, sier Gjertsen.

På nettsiden til Nordland fylkeskommune som er opprettet i forbindelse med bygging av den nye brua over Herøysundet står det nå at den skal stå ferdig høsten 2024. 
Trykk her