Til stede var Catrine Gangstø (daglig leder), Tone Toft (pedagogisk leder og styremedlem), Odd Eriksen (avtroppende styreleder), Jens Christian Berg (Bindal kommunes representant i styret og valgt som midlertidig styreleder), Raghad Alhafar (nyvalgt styremedlem), Katrine Berg-Hansen (nyvalgt styremedlem), Evgenia Filova fra Nord-Makedonia (voluntør i Peacepainting fram til august 2019).

Peacepainting har også for 2019 fått innpass på Statsbudsjettet og er bevilget 1 million kroner til integrerings- og inkluderingsarbeid i Norge.

Det har vært hardt arbeid for å komme hit – og nå er målet å få en varig plass på statsbudsjettet. En viktig oppgave som særlig tilfaller daglig leder.

2018 har vært et svært aktivt år med gjennomføring av mange verksteder i inn og utland. Vi har bl.a. planlagt og gjennomført flerkulturelle maleverksteder i samarbeid med flyktningetjenesten i flere kommuner. Peacepainting har opparbeidet et stort nettverk og vi har nå mange gode samarbeidspartnere. Eks. Oslosenteret, Nansenskolen på Lillehammer, Røde Kors/Røde Halvmåne, Caritas, NTNU, Narviksenteret, Nordland fylkeskommune og mange flere i inn- og utland.

Virksomheten er i vekst og vi har behov for flere veiledere / instruktører. I denne forbindelse planlegger vi et seminar for opplæring og utveksling – og ønsker å gjennomføre  dette i Herøy (Brasøy) dersom vi får på plass finansiering. Vi er også invitert til å avholde kurs for lærere gjennom Utdanningsforbundet i Oslo – som igjen innebærer at vi kan få en viktig rolle i skolen.

Catrine Gangstø orienterte angående Peacepainting Center AS – og kunne meddele at fullfinansiering av prosjektskissen på kr. 800 000 nesten var på plass. ( i Skrivende stund er dette oppnådd takket være Sparebanken Nord-Norge, Nordland fylkeskommune og Bindal kommune.)

Vi har mange oppdrag i tiden fremover og Catrine har nylig deltatt på et seminar i Finland hvor målet er å få til et nordisk samarbeid.

Les mer om Peacepainting på www.peacepainting.org

Tekst og bilder: Tone Toft