Tone Toft fra BrasøyGalleriet har sendt oss en rapport fra dagen.

Forventningene var store da våre polske gjester ankom Brasøy onsdag morgen. Med på ferja var også 9. klasse fra Herøy skole, lærere og hjelpere fra Frivillighetssentralen. Sentralt på programmet stod maleverksted i Peacepainting-regi. Og værgudene var med oss denne dagen og skapte en uforglemmelig ramme rundt arrangementet.

Innledningsvis redegjorde Catrine Gangstø og undertegnede for hva som skulle foregå denne dagen, og tematikken ble fremhevet og omtalt. En inspirasjonsstund om hvorfor vi var samlet og viktigheten av vennskap og kulturutveksling på tvers av landegrenser. Handlinger som i seg selv er fredsskapende.

Gikk knirkefritt
Ungdomshuset "Bølgen" var for anledningen skrella for møbler og unødvendig inventar for å frigjøre maleplass til de 57 ungdommene.

Det hele foregikk i stor ro. Engasjementet og malegleden var stor, og makan til konsentrasjon om oppgaven har vi vel aldri opplevd! Så mange ungdommer samla på ett brett, og alt gikk knirkefritt. Både maleøkta og påfølgende tekstarbeid. For disse maleriene skal på utstilling ulike steder i Norge, Polen og andre land. Og det enkelte maleri følges da av en brikke med navn, tittel, tekst og portrettfoto. Bjørn Økern hadde laga nummererte skjema som ble utdelt for det skriftlige arbeidet, og Sylwia Komajda-Sikora gjennomførte portrett fotografering av samtlige unge med dette nummeret synlig i bildet. Dermed kunne de 57 kunstnerne kobles sammen med rett navn, tittel, tekst – og bilde. De voksne polske ledsagerne styrt av den kraftfulle reiselederen og primus motor for dette prosjektet, Izabella Krzywkowska, var hele tiden til stede og hadde sine oppgaver.

Aldona Wawrzyniak, polsk opprinnelse og bosatt på Terråk, tolket oss gjennom hele dagen. En kraftanstrengelse - da hun helst skulle være alle steder samtidig.

Catrine Gangstø var som alltid til stede for de unge, og kunne hjelpe og inspirere der det var ønske og behov.

Jelena Budesa organiserte kjøkkentjenesten, og hadde med seg sine hjelpere knytta til  Frivillighetssentralen på Herøy. De sørget for varm lunsj til alle; tomatsuppe med egg, reven ost og nystekt varmt brød fra Brasøy Handel.

Det ble også tid til en topptur til Svartåsen og den nye dreibare gapahuken der. En opplevelse polakkene virkelig satte pris på. De lovpriste naturen og utsikten, og samla med seg steiner, skjell, lyng, villsaull og andre skatter som vi har så rikelig av.

Det ble produsert mye fin og tankevekkende kunst denne dagen. Mange lot seg inspirere av naturen og fargene. Og store flater ble dekket av alle de blå nyansene vi kan oppleve her ute i øyan. Gjennom motivene kom det  tydelig frem at ungdommen virkelig er opptatt av fred, vennskap og rettferdighet.

Kommunen spanderte pizza
Etter at Brasøydagen var over, dro alle 90 deltakerne tilbake med ferja til Herøy og tilbragte kvelden på Herøy Brygge, hvor kommunen spanderte Pizzabuffet på samtlige. Vertsfamilier, ordfører og varaordfører, rektor, lærere, frivillighet, peacepaintere og våre polske gjester, unge og eldre, hadde her en flott kveld sammen. Pizzaen og serveringa på Herøy Brygge var helt topp, og markerte en fin avslutning på et givende og spennende besøk av våre venner fra Polen.

Om Peacepainting
Peacepainting  er et internasjonalt kunst og- og fredsprosjekt for barn og ungdom. Det er et stille og rolig arbeid som blir synlig for verden gjennom utstillinger. Barn og unge som deltar på verkstedene, blir inspirerte til å delta i holdningsskapende arbeid i det lille som i det store - fred og likeverd mellom folk og nasjoner.  Arbeidet har sin forankring på Helgeland, og er spesielt knyttet til Bindal og Herøy.

Bakgrunnen for besøket i Herøy kommune er et samarbeidsprosjekt mellom biblioteket i den polske byen Proszowice og stiftelsen Peacepainting. Prosjektet har mottatt 1,1 millioner i EØS-midler og dette er det femte besøket mellom Polen og Helgeland.

Catrine Gangstø fra Bindal er daglig leder og Tone Toft på Brasøy er styremedlem og kunstnerisk ansvarlig i stiftelsen.

Les mer om Peacepainting på hjemmesida vår: www.peacepainting.org

Stor takk til alle som hjalp oss!

Tone Toft
Brasøy