Etter mer enn ti års arbeid, stort sett som idealistisk egeninnsats, kunne den uavhengige Stiftelsen Peacepainting endelig innkassere en anerkjennelse. En rund million fra Statsbudsjettet ga gründeren Catrine Gangstø fra Bindal og stiftelsens styre et økonomisk pusterom. Fortsetter det, har denne fredsorganisasjonen store ambisjoner for fremtiden. Det kom fram på styremøtet på Brasøy sist helg.

- Får vi en langsiktig bevilgning på statsbudsjettet, kan vi bygge opp organisasjonen og ha forutsigbarhet i arbeidet vårt. Peacepainting er nå utviklet som en pedagogisk metode, og vi er i ferd med å utdanne instruktører. Ikke bare i Norge, men også i utlandet, spesielt i Russland og Østerrike. Dette sier daglig leder Catrine Gangstø med et smil.

Peacepainting har i lengre tid arbeidet med integrering av flyktninger. Maleverksteder med etterfølgende tekstarbeid spesielt innrettet mot innvandrerbarn og unge, har Peacepainting holdt flere steder i landet allerede før statsbudsjettet spanderte sin million. Det har vært i samarbeid med den kommunale Flykningetjenesten og frivillige organisasjoner som f.eks Caritas og Right to Play.

- Vi vil bruke de tildelte pengene til det de er øremerket for, nemlig integrering i Norge. I denne sammenheng er det et stort behov for å utdanne nye instruktører. Vi vil med dette mangedoble Peacepainting - aktiviteter i landet vårt, og samtidig styrke omdømmebyggingen på Helgeland. Men vi fortsetter også med det viktige internasjonale arbeidet, sier Gangstø videre.

Norden er viktig
Peacepainting har i løpet av årene organisasjonen har vært aktiv, opparbeidet seg et stort internasjonalt nettverk, og får hele tiden gode tilbakemeldinger om arbeidet.

Mye av dette var finansiert av Barentssekretariatet, og det vil naturligvis fortsette. I stedet for å spre innsatsen til mange land, vil Peacepainting i større grad  konsentrere seg om noen få. Det er i første rekke Russland og Østerrike der organisasjonen allerede har utdannet instruktører. I Libanon vil de søke samarbeid med lokale flyktningeorganisasjoner og stedlige representanter og på Filippinene er det  allerede etablert et samarbeid med Brobyggerstiftelsen i Sandnessjøen. I Tunisia har de i lang tid hatt aktive samarbeidspartnere. Norden vil også bli et viktig satsningsområde for Peacepainting for å få til en holdning for fredsskapende arbeid, og i Finland er det knyttet gode kontakter.

Denne delen av arbeidet vil som tidligere bli separate prosjekter, som finansieres fra forskjellige kilder. Barentssekretariatet er en viktig partner når det gjelder arbeid og prosjekter i denne nordlige regionen. Det samme er bevilgninger fra kommuner og fylkeskommunen.

Store ambisjoner
I 2018 er planen å gjennomføre et titalls Peacepainting-verksteder rundt i Norge, og denne målsettingen er allerede oppfylt. På grunn av lange avstander og kostbare reiser her i landet, har det vært hovedvekt på den nordlige landsdelen. Neste år er ambisjonen å ha større spredning i landet og dekke alle landsdeler. Dersom bevilgningene over Statsbudsjettet fortsetter, - og aller helst øker, krever dette at det parallelt avholdes kontinuerlig opplærings-verksteder for lærere og instruktører.

Stiftelsen vil samtidig synliggjør hva de arbeider med, ved å ha utstillinger der de har verkstedene.

Fredssenter
Det har lenge vært en idè og en plan, å etablere et PeacePainting Center på Helgeland. Med det engasjementet denne uavhengige organisasjonen har på sitt område, og med gode og aktive medarbeidere, kan dette realiseres. De er allerede godt i gang, og har stiftet Peacepainting Center AS, med John Kenneth Selven som styreleder og aksjekapital innbetalt. Planen er å skape et signalanlegg, som skal gi kreativt handlingsrom både for et nasjonalt og internasjonalt nettverk av kontakter, kunstnere, pedagoger, instruktører, politikere og andre. Det overordnede tema er fred og likeverd mellom nasjoner og mennesker.

Denne satsingen vil ikke føre til noen avkortning av hverken det årelange internasjonale arbeidet, eller integreringsarbeidet i Norge.

Peacepainting er i ferd med å utvikle seg til å bli en stiftelse med mange jern i ilden. Noe som sårt trengs i disse tider, med en kraftig vri på rustningsspiralen både i øst og vest.

Vi er fristet til å sitere John Lennon:
All we are saying - is give peace a chance!

Peacepainting
Det var i 2007 at Catrine Gangstø i Bindal, begynte å arbeide med en idè:

Fredsskapende arbeid blant barn og unge. Hennes plan var å legge til rette så barn og unge får uttrykke seg via det ordløse språk; intuitiv maling. Med et overordnet mål; fred og likeverd mellom folk og nasjoner.

Målgrupper er skoler, organisasjoner, institusjoner nasjonalt og internasjonalt. Og tiltak for barn og unge som er i krise, konflikt, krig og katastrofer.

Arbeidsformen er å ta med en gruppe barn og unge, og besøke en tilsvarende gruppe i et annet land. Der det arrangeres felles maleverksted, noen ganger flere. Seinere kommer gruppen på gjenvisitt til Norge, og har maleverksted her. På den måten knyttes kontakter over landegrenser mellom barn og unge. Dette internasjonale arbeidet har skapt utgangspunkt for et fredsmiljø 14 land rundt i verden.

Arbeidet har fram til nå vært finansiert gjennom mange små prosjektmidler, og en stor andel idealistisk egeninnsats

Mye av arbeidet går derfor med til å søke økonomisk støtte, som kommer fra Nordland fylkeskommune, Kommunene på Helgeland (kulturskoler, frivillighetssentraler, museer)  Offentlige midler (KUD, UD, FD) Frivillige organisasjoner (Røde Kors, Flykningehjelpen, SOS- barnebyer o.a.) bedrifter, stiftelser og private.

Platene det males på og rammer er standardiserte, slik at de kan sendes rundt og byttes mellom steder og land, og henges opp der folk ferdes. Flyplasser, ferger, offentlige institusjoner og departementer. Å videreformidle beskjedene fra barn og unge er en viktig del av Peacepaintingarbreidet.

I 2013  tok Catrine Gangstø kontakt med billedkunstner og pedagog Tone Toft på Brasøy, og de startet et samarbeid.

I 2016 ble Peacepainting organisert som en stiftelse, med eget styre.

I 2018 kom gjennombruddet etter langvarig arbeid og innsats fra mange hold:
Peacepainting kom på Statsbudsjettet. Med en klar føring: Bevilgningen på en million skulle ha integrering som et overordnet mål. Bevilningen har blitt brukt til lønn til ddaglig leder samt aktiviteter rundt i landet.

Se: www.peacepainting.org

Tekst og foto: Bjørn Økern​