Elever fra 5. til 10. klasse vil delta på dette tilbudet 14. mars og maleriene med tilhørende tekster vises for publikum under Bolystdagene.Peacepainting er et internasjonalt kunst- og fredsprosjekt for barn og unge hvor målet er likeverd og fred mellom folk og nasjoner.

Gjennom de siste årene er det i Herøy kommune arrangert flere maleverksted i Peacepaintingregi; et holdningsskapende arbeid som skal fremme integrering i lokalsamfunnet.

Det er Tone Toft som har skal stå for gjennomføringen av maleverkstedet og Bjørn Økern er med som medhjelper.

Trykk her for å lese mer om Peacepainting.