Kulturutveksling, vennskapsbygging og holdningsarbeid mellom Polen og Helgeland har foregått i to år. Tirsdag 2. juni får Herøy besøk av 49 forventningsfulle polakker, unge og voksne. Det er i denne forbindelse med stor glede jeg registrerer at herøyfjerdingene viser stor gjestfrihet og stiller opp som vertsfamilier gjennom dette oppholdet.

Så godt som alle er innkvartert hos familier - og vi har godt håp om at det ordner seg for samtlige. Jelena Budesa (Frivillighetssentralen) har gjort en formidabel innsats på flere områder for at dette besøket skal bli så bra som mulig, og tar også med seg et knippe kvinner til Brasøy for å hjelpe til og lage varm lunsj til  ca. 85 sultne "workshop" deltagere. Peacepainting maleverksted i ungdomshuset "Bølgen" står på programmet denne onsdagen. Og vi håper selvsagt på knallvær slik at turen til gapahuken på Svartåsen også blir en opplevelse for våre venner.

- Jeg vil takke Herøys befolkning som har åpnet sine hjem for våre polske venner. Dette er et viktig bidrag til at arrangementet i Herøy og Brasøy skal bli vellykket, og ikke minst; til Peacepainting sitt overordnede mål, nemlig arbeid for mellomfolkelig kontakt og forståelse.

På vegne av Peacepainting
Tone Toft