I starten av behandlingen ble rådmann Roy Skogsholm bedt av ordfører Arnt Frode Jensen om å uttale seg i forbindelse med at det var kommet fram en del nye opplysninger rundt denne saken.

Sprikende uttalelser
- Vi har fått flere henvendelser fra de som har stått bak klubben og banen på Salto og det fortelles at det er kommet nye krav på drift av slike baner. Det ble hevdet at det er kommet kraftig innskjerpelse i forhold til sikkerhetskrav og bemanning til slike baner. Vi har fått en uttalelse om at de nye kravene har ført til at det er ingen som ønsker å fortsette driften av banen mens det er andre som mener det motsatte. Vi ønsker derfor å få en offisiell uttalelse fra klubben om hva de ønsker før vi begynner å bruke penger på en reguleringsplan til en bane som det kanskje ikke blir noe av, sa rådmann Roy Skogsholm.

Formannskapet vedtok dermed å trekke saken.

Gammel sak
Dette er en sak som har pågått en god stund. Sommeren 2007 kunne motocross-klubben i Herøy ta i bruk treningsbanen på Sør-Herøy. Banen hadde status som ”Treningsbane type D” og var tillatt brukt to ganger i uka til trening, tre timer tirsdag ettermiddag og to timer lørdag ettermiddag. Det er også laget en egen liten bane for de minste motocross-entusiastene. Herøy kommune hadde to år tidligere gitt tillatelse til bruksendring fra fotballbane til motocrossbane. Høsten 2007 klaget nabo Romund Åsheim med fritidshus i nærheten på formannskapets vedtak fordi han verken hadde mottatt nabovarsel eller vedtaket. Han ba da om at det ble gitt oppreisning for oversittet klagefrist, blant annet fordi han ikke hadde mottatt nabovarsel og fordi det ikke var utarbeidet støyrapporter. Støy fra motocrossbanen er svært forstyrrende og sjenerende for hans fritidseiendom, mener Åsheim.   Fylkesmannen mente at saken ikke burde vært behandlet som en bruksendring, men som ny reguleringsplan, slik at blant annet spørsmålene rundt støy kan bli avklart.

Les mer om saken på Herøy kommunes hjemmeside.
Trykk her