Etter at saken har pågått lenge påla Fylkesmannen i Nordland Herøy kommune å behandle klagen fra Romund Åsheim, som har fritidshus i nærheten av Salta.

Motocrossklubben har fått anlegge treningsbane på den tidligere fotballbanen, og denne brukes tre - fire timer i uka - fordel på to dager i den varme årstiden.

Åsheim har klaget på feil saksbehandling fra Herøy kommune, noe kommunen mener er uriktig.

Fredag vurderte hovedutvalget også klaget mot «Veileder til Miljødepartementets retningslinje for behandling av støy i arealplanlegging (Støyretningslinjen)».

Og fortsatt kom politikerne fram til at vedtaket med de angitte vilkår er i overensstemmelse med retningslinjene.
Dermed opprettholder politikerne sitt tidligere vedtak og vil ikke gi Åsheim medhold. 

Og sender Herøy kommune ballen tilbake til Fylkesmannen igjen for avgjørelse.