Byggeleder Nadja Maria Benjaminsen i Nordland fylkeskommune opplyser at det nå pågår sveisearbeider på den nye brua og at det gjøres en del forberedende arbeider på riggområdet som ligger i Silvalen. 

- Det skal monteres en frittbærende «reis» på brua, som er et forskalingssystem for betong. Dette blir prefabrikkert på riggområdet og vil starte opp en av de nærmeste dagene. Det vil også fortsatt foregå innfylling av stein på på sørsiden og veiarbeid på nordsiden, opplyser Benjaminsen.

Fortsatt periodevis stenging av Herøysundet
Ifølge informasjonssiden for den nye brua over Herøysundet vil det under spesielle arbeidsoperasjoner fortsatt bli behov for å stenge sundet. Det kan blant annet ikke være trafikk under når betongdekket skal støpes. 

De som kjører, sykler og går skal hele tiden komme seg trygt over sundet, men oppfordres til å følge skiltingen. Man bør ellers være forberedt på at enkelte operasjoner, som sprengning, kan medføre venting på inntil 15 minutter. Det oppfordres ellers til å sjekke trafikkmeldinger hos Statens vegvesen.

Sjekk trafikkmeldinger på 175.no   


Webkamera
Det er satt opp et webkamera i forbindelse med byggingen av den nye brua der man hele tiden får oppdaterte bilder fra byggeprosessen. 

Trykk her