Vi har tatt oss en prat med kontrollingeniør Odd Stian Solvang i Nordland fylkeskommune og han forteller at arbeidet nå går etter planen.

Brakkerigg og masselager
Som mange sikkert har observert er det etablert en brakkerigg like ved Prix mens det på andre siden av veien også er etablert en plass for å oppbevare masser.

Solvang forteller at det i tida framover vil foregå boring og sprengning på sørsiden av brua til det som skal bli landkar og fundament for den nye brua. Når dette arbeidet er ferdigstilt vil det bli gjort samme operasjon på nordsiden i Silvalen-området. Første salve ble avfyrt torsdag 27. april like etter kl. 10 og ifølge kontrollingeniøren skal dette arbeidet være avsluttet innen 12. mai.

Det er det lokale firmaet Olaf Pettersen entreprenlr som står for selve sprengningsarbeidet, i samarbeid med hovedentreprenør PeAb og underleverandør JoDa anlegg. Peab Anlegg har hovedkontor i Skåne i Sverige og er ifølge deres nettside blant Nordens største samfunnsbygger med 15000 ansatte. I Norge har Peab cirka 1800 medarbeidere og en årlig omsetning på ca. 7,5 milliarder kroner. JoDa anlegg har base i Soknedal i Midtre Gauldal kommune og har holdt på en god stund med gravearbeider i forbindelse med den nye brua.

- Jeg tror ikke sprengningsarbeidet vil ta så lang tid, men de har jo ifølge framdriftsplanen frist til 12. mai med å få det ferdig. Under sprengningen vil det bli satt ut poster, og det blir ikke lov å kjøre over brua eller dra forbi med båt akkurat når selve sprengningen foregår.

- Etter at sprengningsarbeidet er avsluttet skal de begynne med armeringen, og de har allerede fått et lass med armeringsjern som skal benyttes til dette arbeidet. Etterpå begynner de med betongarbeidet, sier Solvang.

Solvang forteller at det skal pågå støping og arbeid med brufundamentet og landkaret som er nærmest sjøen fram til august/september. Han påpeker at det er et meget omfattende arbeid med armeringen før man får støpt noe.

- Vi håper vi kommer i gang med å montere selve brua i september/oktober. Stålkonstruksjonene til brua blir produsert av IMO Sveiseindustri i Mo i Rana. Dette arbeidet begynte de med allerede i oktober/november i fjor så dette arbeidet har pågått lenge, sier Solvang.

Stålkonstruksjonene til brua kommer på store lektere og man skal etter planen bruke litt over tre uker å få dem på plass.

- Arbeidet med dette er væravhengig så vi har derfor ikke låst denne datoen. Etterpå skal det forskales oppe på stålkassene og så skal man starte med å støpe selve dekket. Dette skal pågå i mange etapper og beregnet til å ta 2,5 til 3 måneder. Fristen for å ha brua ferdig er satt til høsten 2024, avslutter Solvang.

Mange håper og tror nok at den kan bli ferdig litt tidligere, men dette vil ikke Solvang ha noen mening om. Han sier at han er nødt til å forholde seg til det som ligger i kontrakten.

Eget byggekamera
Sovang forteller at det er etablert et eget byggekamera (webkamera) som folk kan gå inn på for å se oppdaterte bilder av byggeprosessen for den nye brua. Han opplyser ellers at kameraet oppfyller alle krav til personvern (GDPR) er ivaretatt.

Trykk her for å komme inn på byggekameraet for den nye Herøysundbrua.

Se den første sprengningssalven for ny bru gå av på Youtube.