Mange har sikkert fått med seg at det er aktivitet under dagens bru over Herøysundet. Dette skyldes at Sintef er i gang med et forskningsprosjekt for å finne de beste løsningene for å øke brukstiden til eksisterende betongkonstruksjoner.

Prosjektet vil ta for seg offshorekonstruksjoner, dammer og bruer, og deriblant Herøysundet bru som skal rives når den nye brua er ferdig.

En tilstandsanalyse avdekket tidligere alvorlige skader på spennarmeringen, og det ble da til manges glede besluttet å bygge ny bru av sikkerhetshensyn. 

- Tidligere og bedre tilstandsanalyse kunne bidratt til at man valgte å rehabilitere i stedet for å rive og bygge ny bru. Det ville trolig spart fylkeskommunen for minst 100 millioner kroner, og miljøet for flere tusen tonn CO2-utslipp, sier seniorforsker Tor Arne Martius-Hammeri Sintef i en pressemelding.

Nå skal nye metoder for tilstandsanalyse og rehabilitering testes før brua rives.

Forskerne skal:
- overvåke konstruksjonen med eksisterende og nye sensorer
- inspisere det etter-oppspente systemet til brua, forstå korrosjonsmekanismen og gjennomgå beste praksis for reparasjon
- utføre strukturell vurdering og evaluering av ulike skadescenarier
- dra nytte av statistiske sannsynlighetsbaserte modeller for å vurdere påliteligheten til resultatene

Målet er å etablere en miljøvennlig forvaltningsstrategi som skal kunne benyttes på andre betongkonstruksjoner, og som inkluderer miljøprestasjon på lik linje med økonomi. Visjonen er at konstruksjonene skal få sin digitale tvilling som verktøy for effektiv forvaltning, drift og vedlikehold.