Finansiering på plass for ny bru over Herøysundet

Renovering av Herøysundbrua

Det er nå klart fylkesrådet i Nordland bevilger 225 millioner kroner til ny bru over Herøysundet.

Ordfører Elbjørg Larsen (Ap) er svært fornøyd med at det nå er endelig bekreftet av Fylkesrådet at det blir ny bru over Herøysundet.

- Dette er en gledens dag og kommunen er allerede i full gang med å legge til rette for et best mulig samarbeid med Statens vegvesen og fylkeskommunen. Vi legger til rette for riggplass med nødvendig infrastruktur. Det arbeides også for fullt med nødvendige tilpasninger av reguleringsplanen for området, sier Larsen.

Meget viktig for trafikksikkerheten
I tillegg til at brua er en meget viktig næringsvei for å få ut laksen fra Mowi sitt slakteri er også Larsen opptatt av trafikksikkerheten ved brua.

- Jeg har sagt det flere ganger tidligere, men gjentar det gjerne. Den viktigste lasten som går over brua er ikke laks, men ungene våre, sier Larsen.

Gruppeleder for Arbeiderpartiet i Nordland Bjørnar Skjæran besøkte Herøy i september og lovte da viktig drahjelp for å få på plass penger til ny bru over Herøysundet. Nå er det imidlertid klart at Fylkesrådet bevilger penger til ny bru som etter planen skal stå ferdig i 2023.

- Jeg er veldig glad for at fylkesrådet har funnet penger til dette prosjektet. Det har vært en krevende jobb å ha handlingsrom til denne investeringen når man samtidig har arbeidet med å ta ned økonomien til Fylkeskommunen med en halv milliard de siste 3-4 årene. Det er imidlertid slik at dersom man skal få til de nødvendige investeringene så må man prioritere strengt. Dette har fylkesrådet gjort og Herøysundet er ei bru som bare må bygges ny, sier Bjørnar Skjæran.

Store verdier
Skjæran er opptatt av at det må legges til rette for å få de store verdiene som skapes ved kysten til markedet.

- Herøy kommune er et samfunn som virkelig leverer store verdier til det store fellesskapet. Nå har vi klart å få til denne brua, men det gjenstår mye arbeid på fylkesveiene før vi er i mål. Jeg vil også gi all honnør til ordfører Elbjørg som viderefører en sterk tradisjon i Herøy. Hun er på ballen hele tiden og har også en arbeidsform som gir resultater, avslutter Skjæran.

Stor trafikk over brua
Det har nylig vært foretatt trafikktelling på Herøysundbrua som viser en gjennomsnittlig  daglig trafikkmengde gjennom året på 982 (ÅDT). Av dette utgjør tungtransporten kun 5 prosent. Dette viser med all tydelighet at brua er meget viktig for interntrafikken gjennom sentrum i kommunen.

Trailer på brua1_Bjørn Are
Det har vært mange trafikkfarlige situasjoner på den gamle brua fra 60-tallet. Nå blir den heldigvis byttet ut med en moderne og mer trafikksikker bru. (Foto: Bjørn Are Hansen)
Bjørnar Skjæran var
Gruppeleder for Arbeiderpartiet i Nordland Bjørnar Skjæran var på besøk i Herøy i september. Her er han sammen med ordfører Elbjørg Larsen ved foten av Herøysundbrua.

Annonser