- Prosjektet nærmer seg fullførelse. Vår kunstner, Frode Lillesund, gjør i disse dager den siste finpuss av skulpturen, og vi kan love noe helt unikt. Kunstverket et utrykk fylt av overskudd og kraft, og ikke minst humor. Styret i Petter på skjæret AS er meget fornøyd med resultatet. For å bevare spenningen ønsker vi fortsatt ikke å avsløre endelig utforming, men alle samarbeidspartnere vil få se endelig monumentet på oppfordring, heter det i en pressemelding fra Petter på skjæret AS. 

- Selv om skulpturen nå er ferdig, gjenstår det noe tid før monumentet kan settes på skjæret. Opprinnelig plan for avduking var sommeren 2024, men pga. av skulpturens kompleksitet og detaljrikdom har den kunstneriske prosessen tatt lengre tid enn planlagt, og vi er noe bak skjema. Endelig fullskalaskulptur i bronse vil derfor ikke være ferdig støpt før høsten 2024. Høsten er ingen optimal tid for avduking, så i samråd med eier Herøy kommune sikter vi mot avduking vår/sommer 2025. 

- Vi skal straks 3D-scanne den ferdige skulpturen (ca 2,5 m i gips). Denne filen sendes til støperi og forstørres fire ganger til ca. 10 m i bronse. Denne endelige utgaven i bronse vil bli levert til Herøy høsten 2024. Siden avdukingen som nevnt ikke planlegges før 2025 vil det også være naturlig å vente med å løfte monumentet på skjæret til en godværsdag våren 2025, står det i pressemeldingen.

Orientering i formannskapet
Tirsdag 14. mai var prosjektleder/ideskaper Alf Knutsen og styreleder Yngve Magnussen og orienterte i formannskapet om prosjektet. 

Trykk her for å lese mer om prosjektet på egen nettside.

Se orienteringen på Kommune-TV for Herøy kommune: