Realiseringen av en statue på 10 meter av dikterpresten Petter Dass har skapt stor debatt både i det politiske miljøet og i den øvrige befolkningen. Etter en debatt der Morten Hanssen (Sp) og Hugo Sandoval (fristilt) uttrykte seg mest kritisk til prosjektet ble saken ble vedtatt mot 4 stemmer. Trykk her for å se hele debatten på Kommune-TV for Herøy kommune.

I vedtaket står det at «Petter på skjæret» går videre som et eget AS for å sikre prosjektets framdrift frem mot avdukingen som er planlagt til 2024.

Det opprettes et heleid kommunalt aksjeselskap med aksjekapital på 30.000 kroner.

Styret for prosjektet blir:

  • Einar M Nordnes – styreleder
  • Rolf Jørgensen (kulturhistorie)
  • Ina Jakobsen (næringslivet)
  • Knut Skorpen (Helgeland museum)
  • Laila Vold (politiker/næring)

Britt Anne Karlsen (politiker) og Kristian Olsen (næringsliv/reiseliv) stiller som vara i styret.

I vedtaket står det også:
I forbindelse med utskillelsen av Petter på Skjæret i eget As så skal styret gjøre en kvalitetssikring av prosjektet og kostnadene jmfr. kommunestyrevedtaket medio mars 2021. Videre bør det i saken fremkomme at kommunens andel av finansieringen er gått ned som følge av bevilgningen som er kommet fra fylket og eventuelt andre.

Enstemmig støtte fra fylkestinget
Nordland fylkesting vedtok tirsdag enstemmig full støtte til fylkesrådets ønske om å gi penger til Petter på Skjæret-monumentet.

-Det er gledelig at vi nå med sikkerhet kan si at pengene kommer fra fylkeskommunen, sier en svært fornøyd gruppeleder og Stortingskandidat for Arbeiderpartiet Mona Nilsen.

-Hun fortsetter med å gi ros til ordfører Elbjørg Larsen. Elbjørg har virkelig stått på for dette monumentet. Uten hennes innsats og en fremoverlent Tomas Norvoll ville ikke dette vært mulig, sier Nilsen.

2,35 millioner kroner fra fylkeskommunen
- Det er alltid forhandlinger når det kommer til hva vi skal bruke penger på i Nordland. Vi har mange viktige og gode formål vi skal bruke penger på. Samtidig er det sånn at vi både skal ha noe å leve av og noe å leve for. Det er derfor gledelig at fylkestinget støtter opp om kultur og reiselivstiltak som Petter på skjæret-monumentet, sier Mona Nilsen.

-Petter på skjæret vil bli en reiselivsattraksjon langs Nordlandskysten når den avdukes i 2024. Når vi nå får disse pengene fra fylkeskommunen setter vi i gang byggingen av Petter på Skjæret, sier en veldig fornøyd Elbjørg Larsen.

Initiativ fra Alf Knutsen
Prosjektet startet i 2016, etter initiativ fra musiker, forfatter og herøyfjerding Alf Knutsen. I november 2019 vedtok formannskapet at Herøy kommune skulle ha eierskap til prosjektet, og at det skal avdukes i 2024 i forbindelse med at Bodø er europeisk kulturby.

Kostnaden for prosjektet er beregnet å være 8,7 millioner kroner, og Herøy kommune har lagt som forutsetning at 3 millioner skal finansieres eksternt. Det er også en forutsetning at statuen plasseres i egen kommune.

I tillegg til 2,35 millioner kroner fra fylkeskommunen har Bodø2024 gått inn med 1,5 millioner og private aktører med 1,65 millioner kroner. Totalt har det derfor så langt kommet inn 5,5 millioner kroner til prosjektet.