– Petter på skjæret, med Syv Søstre plassert som bakgrunn, vil gjøre det 10 meter høye, og opplyste bronsemonumentet, til en attraksjon på Helgelandskysten. Men ikke minst gir det en honnør til vår anerkjente forfatter og dikter, Petter Dass, sier fylkesrådsleder Tomas Norvoll i en pressemelding.

Omstridt og samlende
– Debatten rundt Petter Dass, hvem han var og hva han betydde, vil nok aldri stilne - og godt er det. Det vi vet sikkert er hva han skrev. Hans produksjon er en fantastisk historisk kilde, og den lever meget godt over 300 år etter hans død. Det samme gjør mytene og anekdotene. Debatten rundt dikterpresten vil nok fortsette, også når vi nå ønsker å løfte ham fram gjennom et så spektakulært monument, påpeker Norvoll.

Ordfører i Herøy, Elbjørg Larsen gleder seg stort over at monumentet endelig vil bli realisert.

– Jeg har tro på at en ide som har modnet i 100 år skal slå godt an. Jeg gleder meg til å få se et slikt kunstverk som for framtiden vil prege kystlandskapet i Herøy. Det vil komme et forslag om en ny organisering for å få ivaretatt prosjektet. Jeg må innrømme at det har vært litt jobbing for å få realisert dette prosjektet, og kanskje spesielt mot fylkeskommunen. Det er derfor svært gledelig at de innstiller på å støtte prosjektet med så mye penger, sier ordfører Larsen.

Larsen er glad for at de nå har fått noen gode resultat som styrker økonomien i prosjektet. Hun mener at de også med en ny prosjektorganisering vil ha større mulighet til å hente inn midler. I tillegg til 2,35 millioner kroner fra fylkeskommunen har Bodø2024 gått inn med 1,5 og private aktører med 1,65 millioner kroner. Totalt har det derfor så langt kommet inn 5,5 millioner kroner til prosjektet.

Avdukes i 2024
Det er Herøy kommune som står bak prosjektet, etter initiativ fra Alf Knutsen, som også skal lede prosjektet. Som skulptør av monumentet har man valgt Frode Mikal Lillesund. Lillesund er utdannet ved Kunsthøgskolen i Oslo og har vunnet flere priser for sine kunstverk. Ordfører Larsen har stor tro på at monumentet vil sette Helgeland og Herøy på kartet.

Prosjektet er et samarbeid med Bodø2024. Totalkostnad er på 8,7 millioner kroner, og i dette beløpet er det også lagt inn en buffer til uforutsette utgifter. Monumentet er planlagt avduket i 2024.