Raudholmgalten ligger like øst for Grindstrand, ikke langt unna fergekaia på Flostad i Herøy kommune. Skjæret eies av Kornelius Dahl, og det er et artig sammentreff at han bor på samme gården som man antar Petter Dass ble født i 1647.

Krav om ny lokasjon
Utgangspunktet for prosjektet «Petter på skjæret» var å skape et monument for hele Helgeland. Forprosjektet ble derfor organisert via Helgeland Regionråd. Uten å vurdere kommunegrenser ble da Svartskjæret da valgt som lokasjon. Bakgrunnen for at Svartskjæret ble valgt var at dette ligger nært skipsleia med gunstige dybdeforhold rundt skjæret. Det ble argumentert med at monumentet med denne plasseringen ville vekke oppmerksomhet fra passerende fartøy, og da fortrinnsvis Hurtigruta.

Da forprosjektet ble avsluttet i Helgeland regionråd var det viktig å finne en solid eier som både hadde vilje og evne til å føre prosjektet videre. På tross av at Svartskjæret ligger i Alstahaug kommune, ble Herøy kommune utfordret til å overta eierskapet. Prosjektet ble godt mottatt i Herøy kommunestyre og kommunen overtok eierskapet høsten 2019.

Da prosjektet ble endelig vedtatt i Herøy kommunestyre 15. juni 2021 var det med forbehold om ny plassering, innenfor Herøy kommunes grenser. Svartskjæret ble derfor uaktuell og ny befaring var nødvendig. På den nye befaringen deltok styret i Petter på skjæret AS sammen med kunstner Frode Lillesund, ordfører Elbjørg Larsen, samfunns- og næringsutvikler Ronny Godhei Hansen og fungerende kultursjef Svein Lundestad. Styret i Petter på skjæret AS består av styreleder Einar Martin Nordnes, Ina Jakobsen, Laila Vold Furu, Rolf Jørgensen, Knut Skorpen, Britt Anne Karlsen (vara), Kristian Olsen (vara) og initiativtaker og prosjektleder Alf Knutsen.

Etter å ha vurdert flere alternativer konkluderte styret med at Raudholmgalten var klart best egnet til å plassere monumentet av Petter Dass. I begrunnelsen pekes det på at prosjektets visjon «på et skjær» vil være oppfylt på en god måte. Fjellkjeden «De syv søstre» er godt eksponert med alle toppene godt synlig, og det samme er Dønnamannen. Skjæret er frittliggende, og det er ingen skjær og holmer i umiddelbar nærhet som er visuelt forstyrrende. Monumentet vil også kunne sees fra alle vinkler.

I den kunstneriske innstillingen blir det påpekt at Raudholmgalten ikke har Svartskjærets sentrale plassering i hovedleia, men at Raudholmgalten samtidig har noen kvaliteter som Svartskjæret ikke har. Det at tidevannet når helt opp til monumentet vil gjøre det spektakulært og fotovennlig. Denne effekten ville man ikke hatt på Svartskjæret, og man tror derfor at enkelte større fartøy vil vurdere en avstikker fra hovedleia for å se på monumentet. Dybdeforholdene er også gode nok for det.

Fakta om «Petter på skjæret»

  • Petter på skjæret er et 10 meter høyt monument i bronse av dikterpresten Petter Dass som skal stå på Raudholmgalten i Herøy kommune (Helgelandskysten)

  • Kunstner er Frode Lillesund

  • Plasseringen vil vise Petter Dass midt i elementene, og med alle fjellkjedens syv topper som bakgrunn. Synsvinkelen til Syv Søstre vil være den samme som Petter selv hadde fra sitt barndomshjem på Nord-Herøy gård

  • Prosjektet tar utgangspunkt i en over hundre år gammel visjon (Publisert i Verdens Gang, 1901)

  • Monumentet er beregnet for sjøfarende og sees best fra båt

  • Prosjektet koster NoK 8,7 mill kroner og finansieres av offentlige og private midler

  • Prosjektet organiseres gjennom Petter på skjæret AS og ledes av Alf Knutsen

  • Prosjektet er et samarbeide med Bodø2024 – Europeisk kulturby

  • Monumentet vil stå ferdig i 2024

Tidsplan:

2022
- Kunstner Frode Lillesund jobber med sin lille modell (ca50cm) i sitt atelier.

2023
- Frode Lillesund jobber med sin store modell (2,5m) i sitt atelier.
- Den endelige utgaven (2,5m) støpes i gips og fraktes til fabrikk.
- Modellen forstørres til fullskala (10m) i bronse.

2024
- Fullskalamodell fraktes til Helgeland i container.
- Arbeidere fra fabrikken sveiser sammen monumentet på Herøy.
- Fundamentet støpes på skjæret.
- Monument løftes og monteres på skjæret i hel utgave.

Avduking er planlagt sommeren 2024

Prosjektet kan følges på www.petterpåskjæret.no