Herøy kommune er en av 12 kommuner i Norge som er valgt ut til å være med i KRD satsningen «Boligetablering i distriktene» Dette gir mulighet til å søke om tilskudd ved bygging av privat bolig eller utleieboliger.

Basert på vurdering av søknadene i Husbanken ble Herøy kommune denne gang tildelt 1,4 millioner kroner til boligetablering. På grunn av at det ikke ble noe av et boligprosjekt fra forrige runde overføres 300 000 kroner fra fjoråets tildeling, slik at totalt 1,7 millioner deles ut denne gang.

13 boenheter får støtte
Tilskuddet fordeles på 13 boenheter, der det maksimalt gis 200 000 kroner i støtte til enebolig og i tillegg 80 000 kroner til en ekstra leilighet i samme bolig. Det gis maksimalt 50 000 kroner i støtte til leiligheter i eksisterende bygg. Boligprosjekt som er avhengig av støtte for å kunne realiseres er prioritert i tildelingen.

50 nye boenheter
- Herøy er en av få kommuner som er plukket ut av Husbanken og har fått lov til å delta på denne ordningen. For dem som bygger er hver krone man kan få et pluss og en gave. Vi greier ikke å få til vekst dersom vi ikke får opp boligbyggingen. Ikke siden 80-tallet har vi hatt slik boligbygging som vi har nå, sier ordfører Arnt Frode Jensen.

- Siden 2010 har det blitt bygd og er under planlegging 50 nye boeenheter i Herøy. Gjennom målrettet arbeid i prosjektet "Økt bosetting" har Herøy kommune fått et godt omdømme og dette er nok en sterkt medvirkende årsak til at Herøy kommune har blitt valgt ut til å være med i denne prøveordningen, sier prosjektleder for "Økt bosetting", Stig Neraas.

Flytter til Herøy
En av dem som har fått støtte til bygging av bolig er Arne Dahlmo fra Leirfjord. Han velger å flytte fra Leirfjord og bygge seg ny praktisk bolig med alt på et plan i Herøy.

- Jeg er pensjonist og dersom jeg skulle bygge nytt så måtte jeg gjøre dette nå, sier Arne Dahlmo til Herøyfjerdingen.

Støtten jeg får av Herøy kommune, både gjennom den fantastiske boligbyggerskolen i regi av Stig Neraas og Herøy kommune og dette tilskuddet er sterkt medvirkende til at jeg flytter hit, sier Dahlmo.