Prosjektleder Stig Neraas i prosjektet "Økt bosetting" ber alle som har planer om husbygging i Herøy kommune om å ta kontakt med han på telefon 941 50 812 eller å på epost stig.neraas@heroy-no.kommune.no

Det er viktig å påpeke at det er kommunen som søker om tilskudd på vegne av husbyggerne. Alle interesserte må derfor be om et møte med kommunen slik at de får vurdert sin søknad. På grunn av mye reise- og møtevirksomhet for prosjektleder Stig Neraas i tida framover vil disse møtene bli lagt til begynnelsen av mars måned.

Herøy kommune er en av 12 kommuner i Norge som er valgt ut til å være med i regjeringens satsning på ”Boligetablering i distriktene” og i Herøy er det besluttet at det kan søkes om et fast tilskudd til privat boligbygging på kr. 220.000.- for 2012. Ved bygging med utleieenhet kan det i tillegg gis tilskudd med kr. 80.000.- for hver leilighet. For at tilskudd skal bli gitt må boligprosjektet være avsluttet innen tre år. Tilskuddet forvaltes av kommunen og blir ikke utbetalt til boligbyggere før byggeprosjektet er avsluttet innen fristen.

Slik ser satsene ut for Herøy kommune

Bolig - tilskudd avgjørende

220 000 kr

Leilighet i ny bolig

80 000 kr

Hybelleilighet i egen bolig

50 000 kr

Bygging igangsatt før bygging

100 000 kr

Lavere prioritet

150 000 kr

 

Ni søknader fikk tilskudd i forrige runde 
Forrige søknadsrunde var det totalt 31 søknader på landsbasis. Av disse var det ni søknader fra Herøy kommune som ble innvilget tilskudd. Totalt kan altså boligbyggere i Herøy kommune nyte godt av nesten to millioner i tilskudd fra Husbanken.