Å bygge egen bolig er en viktig investering og noe de fleste gjør bare en gang i livet. Vi håper at mer kunnskap vil gjøre at det blir lettere å ta dette viktige steget.  Og vi tror at god planlegging vil føre til at flere blir enda mer fornøyd med resultatet - drømmehuset sitt.

Kurset går over 3 kvelder. Det er selve planleggingen av boligprosjektet, fra tomt til ferdig hus, som blir vektlagt i kurset. De som starter å bygge vil også få oppfølging under byggeprosessen.

At Herøy kommune tilbyr et slikt kurs har vakt interesse både i Departement og hos Husbanken som sier det er en fantastisk ide og tilbud. Så benytt sjansen til å delta! NRK Nordland har også bedt om å få komme.