I Herøy, en av de mest positive vekstkommunene i Norge siste årene, finnes boligtomter med en beliggenhet og til en pris de fleste bare kan drømme om andre steder. Når en nå i tillegg kan få tilskudd og kommunalt startlån til boligbygging så er dette en unik mulighet til å få drømmen oppfylt i Herøy.

På boligbyggerdagen vil vi informere om den positive veksten og de unike mulighetene sier Stig Neraas, prosjektleder for økt bosetting i Herøy kommune. Han håper at også de som trenger hus i Sandnessjøen vil vurdere Herøy som et godt alternativ. Ny rutetider for hurtigbåt vil gi gode pendlermuligheter. Det blir vist boligtomter som er attraktive både på grunn av pris og sin fantastiske beliggenhet. Skole, barnehage og fritidsmuligheter blir vist. Det blir gitt informasjon om Herøy kommunes nye boligbyggerskole.

Det blir også informert om finansieringsmuligheter som banklån, kommunalt startlån og ikke minst om den helt unike muligheten i Herøy kommune for tilskudd gjennom «boligetablering i distriktene» på inntil kr. 220.000,- for å bygge egen bolig og i tillegg kr. 80.000,- for hver utleieenhet.

Boligleverandører og bank vil være tilstede for å vise sine tilbud. Så her er det mulig å etablere gode kontakter. Alle er velkommen, også dere som ikke har konkrete planer om å bygge nå, men kanskje har en boligdrøm.