Vi minner om at dersom du går med planer om å bygge bolig i Herøy bør du så snart som mulig henvende deg til Herøy kommune for å søke om tilskudd til boligetablering.

Det er mulig å søke om tilskudd til egen bolig og til utleiebolig. Kr. 220.000,- til egen bolig. I tillegg kr. 80.000,- for hver utleienhet. Det er også mulig å søke om kr. 50.000,- for å bygge utleieenhet i eksisterende bolig. I tillegg kan kommunen gi startlån. Dette er en unik mulighet!

Søknadsfrist for tilskudd er 10. april, men ta kontakt med Herøy kommune så snart som mulig for informasjon. Telefon 75068000, post@heroy-no.kommune.no eller direkte til Stig Neraas på mobil 94150812.