Herøy kommune tatt med i prosjekt for bedre integrering

Caroline orienterer om Stimulab-prosjekt_2

Under siste kommunestyremøte kunne kommunalsjef for oppvekst- og kultur, Caroline Asphaug, informere de folkevalgte om at Herøy kommune som en av få kommuner var tatt med i et Stimulab-prosjekt som har som målsetting å utvikle bedre tjenester for internasjonale nordlendinger.

Prosjektet er et samarbeid mellom Nordland fylkeskommune og kommunene Bodø, Gildeskål og Herøy.

- Dette er et prosjekt som Herøy kommune ikke har søkt på, men som vi er tatt med på grunn av de valg og det arbeidet som er gjort i kommunen. Dette er jeg kjempestolt av å si. Det er på grunn av de valg dere har gjort som politikere, og at kommunen har satset på integrering og frivilligsentralen. Det er stor stas at det arbeidet som har blitt gjort har blitt lagt merke til.

- Arbeidsinnvandring har gjort mye med Herøy, og det er en god del av dette som er årsaken til kommunen er i vekst. Med arbeidsinnvandring er det ingen lovkrav som følger med, slik som det er for flyktninger. I Herøy kommune har det vært stort fokus på mottakelse av arbeidsinnvandrere, og alle enheter i kommunen har gjort en kjempejobb, sa Asphaug under sin orientering.

Allerede de i 2010 begynte Herøy kommune å arbeide målrettet med å snu den negative befolkningsutviklingen i kommunen gjennom det fireårige prosjektet «Økt bosetting» med Stig Neraas som prosjektleder. I løpet av denne prosjektperioden ble også kommunen tildelt flere priser for sitt arbeid.

I 2013 meldte Herøy kommune seg på et prosjekt som het tilflytningsprosjektet og som varte i tre år og var en stor suksess. Etter dette prosjektet var Herøy en av syv kommuner som gikk videre i det som het pilotprosjektet.

- Prosjektet for 2022 er «Vi som kommune i Herøy i front». Vi skal legge fram alle eksempler på hvordan vi har jobbet, men vi lener oss ikke tilbake med det som er gjort, men setter oss nye mål, sa Asphaug.

Vi har tatt oss en prat med Jelena Budesa som er leder for frivilligsentralen i Herøy. Hun er nok den som gjennom sitt arbeid må krediteres det meste av æren for at kommunen har blir lagt merke til og blir invitert inn i dette prosjektet.

Jelena forteller at prosjektet går ut på å utrede ulike problemstillinger rundt tilflytning og spesielt arbeidsinnvandring og familieinnvandring i Nordland.

Ingen retningslinjer for arbeidsinnvandrere
- Det finnes ingen retningslinjer for dette slik som det er med flyktninger. Det finnes blant annet mange hinder for dem med tanke på godkjenning av utdanning dersom de ikke kommer fra et EU-land. Hva er grunnen til dette når vi trenger nye folk?

- Gjennom prosjektet skal vi også se på hvordan vi kan tilrettelegge bedre for at folk skal trives, og dette er jo også noe Herøy kommune jobber med hele tiden, sier Jelena.

Jelena forteller at man ofte tenker på flyktninger når det gjelder innvandrere, men sier at det er arbeidsinnvandrerne som utgjør flertallet.

- Det finnes ingen tiltak for arbeidsinnvandrere hvis ikke kommunen selv bestemmer seg for å jobbe med dette. Arbeidsinnvandrere fra EU har hverken rett eller plikt til å lære seg norsk, og det betyr at ingen kommuner er nødt til å til rette norskundervisning for dem. Herøy kommune har valgt å gjøre dette, og har også satt i gang en rekke andre forskjellige tiltak, sier Budesa.

Lykkes ikke med alt
Jelena er opptatt av å få fram at de ikke har lyktes med alt, men at de hele tiden forsøker å få i gang tiltak som fungerer.

- Noen ganger lykkes vi og andre ganger ikke, og vi har derfor erfaringer som vi kan dele med andre. Det er nok derfor vi er invitert inn i prosjektet. Vi håper at dette prosjektet skal prøve å påvirke myndighetene til å gjøre noe med det stivbeinte regelverket som finnes. Språk er ellers det viktigste for integrering og inkludering, og derfor må vi prøve å tilrettelegge på alle mulige måter, avslutter Jelena.

I Herøy kommune utgjør innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre rundt 20 prosent av befolkningen. Det burde derfor ikke være noen tvil om at dette er et viktig arbeid.

Dette er Stimulab
Gjennom Stimulab skal Digitaliseringsdirektoratet og DOGA stimulere til offentlig innovasjon fra brukernes perspektiv. De støtter statlige og kommunale virksomheter som våger å tenke nytt om roller og systemer, og som er villige til å endre disse for å levere bedre tjenester til brukerne.

DOGA fremmer god bruk av design og arkitektur i Norge for å skape fremtidens nye, grønne og lønnsomme løsninger. De er en del av det offentlige virkemiddelapparatet for økt innovasjon og mottar et årlig tilskudd over statsbudsjettet og får oppdrag fra flere departement.

Stimulab gir veiledning og inntil 21 millioner kroner i støtte til prosjekter som kan levere bedre tjenester til innbyggerne.

Caroline orienterer om Stimulab-prosjekt_2
Kommunalsjef for oppvekst og kultur, Caroline Asphaug, orienterte de folkevalgte om at Herøy kommune var invitert inn et prosjekt på grunn av sitt gode integreringsarbeid. (skjermdump fra Kommune-TV)
Jelena Budesa
Jelena Budesa er leder på Herøy frivilligsentral.

Annonser