Bolystkonferanse i Herøy

Bolystkonferanse 2020_Kjetil Hasselberg

Torsdag 12. mars fant Bolystkonferansen sted i aulaen på Herøy Skole. Dette er fjerde året Bolystdagene på Herøy ble arrangert.

Hovedfokuset til bolystdagene ligger alltid på tilflytting og bolyst. Innenfor dette ble det i år lagt vekt på ungdom, trivsel i skole og arbeidsliv, samt integrering. Som forebyggende tiltak mot spredning av koronaviruset ble den planlagte folkefesten avlyst, og feiringen av barn født i 2019 utsatt. Konferansen ble derimot gjennomført og var lærerik og inspirerende for publikum.  

På konferansen var det flere kunnskapsrike bidragsytere som holdt foredrag for tilhørerne. Ordfører Elbjørg Larsen og rådmann Geir Berglund ønsket velkommen, og ungdomsskoleelevene Tora Olsen Skagen og Nora Erøy Fagervik fungerte som konferansierer gjennom arrangementet.

Jeg kan også bidra
Herøy Asvo og NAV Herøy fortalte om prosjektet «Jeg kan også bidra». Målgruppen for prosjektet er unge mennesker som har utfordringer i forhold til jobb og skole, og har fokus på mange viktige aspekter som arbeidstrening, bo-veiledning, økonomi og kosthold. Viktigheten av det å møtes og sosialisere blir også vektlagt.

Jeg bor der mine barn trives
Kjetil Hasselberg holdt et flott foredrag med fokus på trivsel og mobbing. Store temaer pakket inn med en god dose humor ga tilhørerne innsikt og ny kunnskap på feltene. Hasselberg, som blant annet er kjent som komiker i «Kjetil & Kjartan Show», er også utdannet lektor og grunnlegger av skoleprogrammet «Trivselsleder» - et program som fokuserer på lek og inkludering, med barn som ledere. Dette skoleprogrammet er implementert på Herøy skole, så å få besøk av grunnleggeren var gledelig. Hasselberg holdt også foredrag for ansatte i skolen og elever i ungdomsskolen.. 

Hvordan fremme inkluderende ungdomsliv
Professor og forskningsleder Jon Rogstad holdt sitt foredrag «Hvordan fremme inkluderende ungdomsliv – hva er gode oppvekstmiljøer?» via Skype. Som sosiolog brukte Rogstad kunnskap, humor og eksempler for å skape engasjement blant tilhørerne. Med et fokus på ungdom snakket Jon Rogstad blant annet om frafall og livsmestring, og foreslo flere tiltak for å få ungdommen ut i arbeidslivet ved å sørge for en god overgang mellom utdanning og arbeid.

Ungdommer og medvirkning
Marit Dahl Jørgensen fungerte som stedfortreder for Distriktsenteret, som måtte melde avbud. Distriktsenteret sin oppgave er å være en støttespiller for små og mellomstore kommuner og bidrar til en god lokal samfunnsutvikling. I innlegget fremmes viktigheten av ungdommens medvirkning og hvorfor de unge bør involveres i utviklingen av samfunnet. Et aktivt ungdomsråd som blir hørt og tatt på alvor er en god måte å inkludere ungdommen på. 

Videre ble det holdt en samtale med tre av ungdommene som var til stede, der to av dem tilhører det nylig konstituerte ungdomsrådet. Publikum fikk høre hvordan det har vært å vokse opp på Herøy, og hva de tenker om framtida. Tilhørerne fikk også et innblikk i hvilke saker ungdommen brenner for, og hva som skal til for at ungdommen vil bli boende eller flytte tilbake til Herøy etter studie. Det kom frem at en møteplass for ungdom - et lokale til ungdomsklubben - er savnet, samt et ønske om bedre kollektivtilbud, da spesielt korrespondanse mellom ferje og buss. Viktigheten av tillit, og det å gi ansvar til ungdommen ble også understreket.

Solskinnshistorie
Som en avslutning på konferansen fortalte Kine Susann Edvardsen om hvorfor hun valgte å flytte tilbake til Herøy etter fullført doktorgrad ved Universitet i Bergen. Det var en morsom og fin historie om hvordan hun fikk seg jobb som produksjonsbiolog i Nova Sea i hjemkommunen. Edvardsen priset også kommunens boligtilskuddsordning, som var en viktig faktor for at hun og familien kunne slå seg ned i eget hus på Herøy. 

Tekst: Mats Haugen Aspaas
Foto: Jelena Budesa

Bolystkonferanse 2020_konferansierer
Tora Olsen Skagen og Nora Erøy Fagervik fungerte som konferansierer gjennom arrangementet.
Bolystkonferanse 2020_Mali
Mali fra kulturskolen bidro med flott sang.
Bolystkonferanse 2020_Liv Åse
Kommunalleder for oppvekst og kultur Liv-Åse Lorentzen holdt en samtale med tre av ungdommene som var til stede, der to av dem tilhører det nylig konstituerte ungdomsrådet.
Bolystkonferanse 2020_elever
Her er fem av ungdommene som deltok på konferansen.
Bolystkonferanse 2020_NAV
Herøy Asvo og NAV Herøy fortalte om prosjektet «Jeg kan også bidra».
Bolystkonferanse 2020_forsamling
Deltakerne satt ekstra langt unna hverandre under konferansen.

Annonser