Hans Inge Fagervik, artist, komponist og tekstforfatter opprinnelig fra Seløy i Herøy kommune på Helgeland, men er nå bosatt på Tromøya, i Arendal kommune. Sangen Stormfuggelsang er allerede listet på radio på Færøyene hvor han har et trofast publikum etter mange konserter der borte.

Stormfuggelsang tar utgangspunkt i stormfuglene som bare er på land når de skal legge egg. Ellers rir de av de stormer og orkaner som møter dem. Parallellen til mennesker som overlever de tøffeste stormer i livet.

Hans nye album vil bli utgitt i forbindelse med at han markerer sine 50 år som artist i 2023.

Hans Inge Fagervik har vært en av de mest aktive artister i Norge, og han turnerer fortsatt fra nord til sør. Dette året har han også turnert i Danmark, et av de rundt 25 land han har besøkt med sin musikk. Han har også ved en rekke anledninger holdt konserter i sin hjemkommune Herøy.

Han har også mottatt mange priser og utmerkelser, og mottatt takkebrev fra så forskjellig hold som ANC og Vatikanet. Ikke minst for sitt store engasjement for de svakeste i samfunnet, noe som preger hans tekster. Under Herøydagan i 2015 fikk han Herøy kommunes kulturpris og ble etter initiativ fra Alf Knutsen og Sten Even Holstad hyllet med to tributekonserter som fylte Herøy skoles aula.  

- Siden jeg ikke ble maler, ønsker jeg å male mine bilder i tekst og musikk, og stille dem ut på mine konserter, som er mitt galleri, sier Fagervik.