I Herøy kommune er det totalt 698 piper som er registrert for feiing og av disse har 441 eller 63 prosent blitt feiet i år. Det er tatt ut sot av 175 piper, noe som forutsetter at det er noen som er hjemme når det blir feiet.

- Det verste tilfellet med sot i en pipe er på 100 liter, og dette er svært mye. Konsekvensen av mye sot i pipa kan være katastrofal og jeg oppfordrer derfor alle som ikke har fått tatt ut sotet om å gjøre dette selv, sier kommunalleder 3, Roy Nilssen i Herøy kommune.

Noen ønsker ikke feiing
Av de som ikke har fått det feiet er det 90 husstander som ikke ønsker feiing.  Årsaken til dette er i de fleste tilfeller at det ikke benyttes vedfyring i huset og da er det selvsagt helt i orden.

Mange mangler
Under feiingen er det avdekket en god del mangler med sotluker og piper over tak. Totalt er det registrert rundt 100 mangler. Som regel dreier det seg om sotluker som ikke lar seg åpne eller løse teglsteiner på eldre piper over tak.

- Sotet tærer på pussen og dette fører til at steinene kan bli løse. Vi sender rapport til de som har alvorlige mangler, men det er selvsagt en fordel at alle slike mangler blir utbedret. Er det noen som er usikker på om alt er i orden kan de henvende seg til kommunen, sier Roy Nilssen.

Gi tydelig signal til feieren
- Det er viktig at de som har fått varsel om feiing enten er hjemme eller setter opp stige for å vise at alt er klart når feieren kommer. Alle spjeld og sotluker må også være stengt, ellers kan hele huset bli tilgriset av sot, sier Nilssen.

Til alles beste
-
Det er til alles beste at pipene blir regelmessig feiet og at sotet blir tatt ut av pipene. Jeg minner ellers om at det er viktig å benytte tørr ved og tilstrekkelig trekk når det fyres, sier Roy Nilssen.

Feiing i halve kommunen hvert år
Planen for de kommende årene er å feie halvparten av pipene hvert år. Skal vi lykkes med dette er vi selvsagt avhengig av et godt samarbeid med huseierne. Vi vil komme med nærmere informasjon når det nærmer seg tid for feiing igjen, avslutter Nilssen.