Det er nå ferdig feiet i Øksningan, Staulen, Seløy, Brunsvikveien og langs Nord-Herøyveien fra Engan til Silvalen. Det er dessverre et problem at det feieren mange steder kommer til hus der det ikke er satt opp stige selv etter flere besøk.

Må klargjøres før feiing
Feieren kan ikke feie et hus før huseieren signaliserer at det er klart til feiing. Dette gjøres med at stige og tagstige er på plass. Da vet feieren at alle spjeld, trekkluker og ovnsdører er lukket og at pipa er klar til å bli feiiet. Dersom dette ikke er gjort risikerer huseieren å få sotet ned hele huset.

Viktig å ta ut sotet
Etter feiing er det viktig å åpne sotluka og ta ut sotet.

- Av 156 piper som til nå er feiet i Øksningan, Seløy og Staulen er det tatt ut sot i bare 52 av dem og dette er svært nedslående. Mye sot i pipa fører til dårlig trekk og kan føre til pipebrann. I det verste tilfellet har vi fjernet over 200 liter sot i en pipe. Dersom du ikke er hjemme når det feies er det bare å kontakte feieren for å få en avtale om når sotet kan fjernes, sier brannsjef Roy Nilssen til Herøyfjerdingen.

Økte kostnader
- Mange bomturer for feieren innebærer at feietjenesten blir mindre effektiv og dyrere enn nødvendig og det er det vel ingen som ønsker, sier Nilssen.

Feil og mangler
Flere steder er det også mangler med pipene og feilelukene og det er viktig at huseierne kontakter feieren dersom det er mistanke om at noe bør utbedres. Alvorlige mangler blir det varslet om.

Videre feiing
I tida som kommer vil det bli feiet på stikkveier langs Nord-Herøyveien og i Silvalen. I begynnelsen av juli vil feieren fortsette på Sør-Herøy. Deretter vil man gå i gang med Tenna og Sør-øyene.