Varaordfører Elbjørg Larsen var nylig på besøk i kommunen Murter Kornati i Kroatia samtidig som hun deltok på internasjonal gründerskole. Hun forteller til Herøyfjerdingen at selve undertegnelsen av avtalen ble gjort under en veldig flott og høytidelig seremoni. 

- Hele kommunestyret og representanter fra administrasjonen i Murter Kornati var invitert til seremonien der avtalen ble undertegnet. Den startet med at nasjonalsangene for Norge og Kroatia ble spilt før det ble holdt tale av henne og ordfører Ivan Bozikov. Etterpå var det flott underholdning med et lokalt band før det var "shake hands" og signering av avtalen av begge ordfører, sier Elbjørg Larsen.

- Avtalen er en intensjonsavtale som bekrefter vennskapet, og den har som målsetting at det skal oppstå konkrete samarbeidsprosjekt mellom kommunene. Det ligger foreløpig ingen forpliktelser i avtalen, sier Larsen.

Tre hovedområder
- Det er tre områder som peker seg ut som samarbeidsområder og det er kunnskap/skole, turisme og næringsutvikling, sier Elbjørg.

- Det er nok store forskjeller på hvordan barnehagene og skolene arbeider med ungene. I Kroatia er det ikke uvanlig med grupper på 12-15 unger i barnehagen per ansatt. Personalet var imidlertid var høyt utdannet. Når det gjelder funksjonshemmede var mye av arbeidet overlatt til foreldrene.

- I skolene drives det tradisjonell klasseundervisning slik som det ble i gjort i Norge tidligere. Mens det i Norge er stor oppmerksomhet på unger med ADHD og grader av autisme var dette helt ukjent for dem. Unger med med store funksjonshemninger var også plassert i institusjon, sier varaordfører Elbjørg Larsen.

Ut fra det Elbjørg forteller kan man vel konkludere med at skolesystemet i Kroatia ligner mye på det som var vanlig i Norge tidligere.

- Selv om mange ting er forskjellig har vi nok allikevel mye å lære av hverandre, avslutter Larsen.

Ideen kom på prisutdeling i Blackpool
Ideen om en vennskapsavtale mellom de to kommunene kom etter at begge kommunene deltok på Europarådets prisutdeling i Blackpool i 2012. Her mottok Herøy kommune pris som Europas tredje mest nyskapende kystkommune mens Murter Kornati fikk fjerdeplassen.