Ved utdelingen av Europarådets pris for Europas tredje mest nyskapende kystkommune kom Herøy kommune i kontakt med Murter Kornati kommune fra Kroatia. Murter Kornati er en øykommune med ca 200 øyer og litt over 2000 innbyggere der turisme og fiske er hovednæringer.

Saken ble vedtatt med fem mot to stemmer, og formannskapet gjorde følgende innstilling i saken:

  1. Internasjonalisering er viktig i dag for Herøy, og det er grunn til å tro at dette får enda større betydning framover. Murter Kornati og Herøy kommune har mye tilfelles, men også mye som er forskjellig. Dette er et godt utgangspunkt for å lære av hverandre. Det er positivt at det er ungdom en ønsker å satse på i kommunesamarbeidet.

    Avtale om vennskapskommunesamarbeid mellom Murter Kornati kommune og Herøy kommune utarbeides og undertegnes.
     
  2. Det avsettes et budsjett på kr. 100.000,- som innarbeides ved budsjettreguleringen pr. 30.4.2013

Internasjonal gründerskole
Saksbehandler Stig Neraas orienterte formannskapet om saken og sa blant annet at første prosjekt i denne saken kan være Internasjonal gründerskole som er et prosjekt som allerede er under oppstart. Dette er rettet mot ungdom i alderen 18 til 30 år som allerede har ideer til ulike virksomheter. Gjennom erfaringsutveksling skal ungdommene få nye ideer fra hverandre til å drive en bedre virksomhet. Prosjektet er finansiert med fylkekommunale midler gjennom Helgeland regionråd.

Viktig med internasjonalisering
Elbjørg Larsen (AP) mente at det var positivt med en vennskapskommune, og mente samtidig at det var bra at Internasjonal gründerskole ble koblet opp mot saken.

- Jeg har tro på internasjonalisering og mener dette er en bra sak, sa Larsen. Jim Dahl (SP) mente også at dette kunne være en god sak.

- Jeg har selv hatt gleden av å ta i mot besøk fra en gruppe ungdom fra hele Europa, og syntes dette var veldig positivt. Jeg ser at dette kan være positivt, sa Jim Dahl.

For diffust
Oddrun Dahlheim (V) og Vegar Dalen (FRP) var ikke villig til å bruke penger på en slik avtale.

- Jeg mener det hele virker for diffust, sa Dahlheim

Viktig å lære av hverandre
- Vi har ikke alltid fasiten, men vi får se hvordan prosjektet utvikler seg. Jeg er overbevist om at har mye vi kan lære av hverandre, hevdet ordfører Arnt Frode Jensen.