Omvisning i bedrifter
Torsdag startet varaordfører Elbjørg Larsen dagen med bedriftsbesøk på Seløy Fisk sammen med ordfører Ivan Bozikov, Stefano Petrovic og varaordfører Mare Kovacev fra Murter Kornati. Etter en liten omvisning av bedriften og plassen Seløy dro de videre til Marine Harvest, der ordfører Arnt Frode Jensen møtte dem. Her fikk de orientering om slakteriet til Marine Harvest og den nye kassefabrikken.

Stefano driver et fiskemottak og holder i tillegg på med import og eksport av fisk i Murter Kornati og han var derfor med på besøkene på Seløy fisk og Marine Harvest for blant annet å vurdere om han skulle begynne med import av fisk fra Norge.

Turen gikk videre med en liten omvisning av Øksningan før de fikk sett nærmere på Din bemanningspartner som holder til i gamle Nord-Herøy skole før de ettterpå gjestet Herøy skole. Dagen ble avsluttet på kommunehuset med et møte om vennskapskommunen og hva de skulle satse på videre.

Vedtak i begge kommuner
Kommunestyret har vedtatt at Herøy kommune skal ha en vennskapskommune i Kroatia og at vi skal utvikle og ha en del samarbeid sammen. Blant annet er det snakk om å sende en skoleklasse på besøk til Murter Kornati, for å se de store forskjellene i kommunene og lære av hverandre.

- Murter Kornati har også gjort vedtak om at de skal ha Herøy som vertsskapskommune, men det gjenstår signering av avtalen. Det får vi komme tilbake til, sier ordfører Arnt Frode Jensen.

Fredag var det satt av tid til flere bedriftsbesøk og første stopp var Seløy Undervannsservice og videre gikk turen til Herøy ASVO, hvor de fikk orientering og omvisning etterfulgt av lunsj. Deretter dro de videre til sykehjemmet og avsluttet der før de dro sammen med Stig Neraas og Gründerskolen til Mosjøen.

Ulik organisering
I Murter Kornati er det kun 11 ansatte mens det i Herøy er rundt 190 og dette henger sammen med at kommunene er ulikt organisert.

I Kroatia er det fylket eller regionen som styrer med helse, omsorg og skole mens dette i Norge er en kommunal oppgave.

Ny samling i oktober
I oktober skal det være en ny samling i Murter Kornati med deltakere på gründerskolen fra begge kommunene, slik det også har vært i Herøy. Varaordfører Elbjørg Larsen reiser sammen med gründerskolen til vennskapskommunen og da skal det også legges vekt på reiseliv. I Murter Kornati er reiseliv en av hovednæringene så her kan det nok være mye å lære for deltakerne.