SHMIL bidrar til årets TV-aksjon

Tv-aksjonen 2020_søppelaksjon_barnehagen 1

SHMIL har i forbindelse med årets TV-aksjon satt ut en container ved rådhuset i Herøy. Ut fra hvor mange som deltar vil dette generere inntekter til årets aksjon i Herøy.

TV-aksjonen NRK 2020 går til WWFs arbeid for å bekjempe plast i havet gjennom å etablere og forbedre eksisterende avfallssystemer for mer enn 900 000 mennesker. I samarbeid med lokalbefolkning, myndigheter og næringsliv er målet å redusere utslipp av plast til elver og hav med 7000 tonn årlig. 

- Siden det i år ikke er mulig å gå rundt med ordinære bøsser, ønsker vi å få til en aktivitet som befolkningen kan delta på i tillegg til å gi penger digitalt. Dette går ut på at SHMIL og Retura setter ut en container i hver kommune. På aksjonsdagen oppfordres folk til å ta med seg en pose og plukke søppel langs gater og stier i nærområdet. Dette avfallet leveres til containeren i et tidsrom på aksjonssøndagen eller i forkant, opplyser Toril Forsmo i Søndre Helgeland Miljøverk (SHMIL).

- Representanter for kommunen registrerer hvor mange som deltar i plukkingen og melder dette inn til SHMIL i etterkant. SHMIL og Retura Shmil vil så betale inn til TV-aksjonen i den enkelte kommune basert på hvor mange som har vært med å rydde. På denne måten blir det en slags konkurranse mellom kommunene hvor mange som rydder, sier Forsmo.

Send SMS
For at dette ikke skal kreve for mye organisering og tidsbruk av aksjonskomitéen oppfordrer leder Jelena Budesa om at de som bidrar til aksjonen sender en SMS til henne på tlf. 960 44 774.

Rydding langs vei
SHMIL ønsker å skille mellom den ordinære strandryddingen som de allerede har midler for å håndtere fra Miljøverndepartementet og denne aksjonen. Strandryddeavfallet kan leveres hele året, men denne gangen ønsker de å fokusere på det avfallet som før eller senere havner i havet dersom det ikke blir tatt rede på. Det må også nevnes at foreningen «In The Same Boat» har vært i Herøy en periode og gjort en fenomenal innsats i denne sammen. Planen er også at de skal komme tilbake og fjerne mer søppel om noen uker.

Avfallet kan leveres i vanlige handleposer og det legge ikke opp til bruk av spesielle sekker.

Allerede startet
Selv om aksjonsdagen ikke går av stabelen før søndag 18. oktober er det allerede flere som har bidratt med søppel til aksjonen. Ungene i Herøy barnehage, ansatte på rådhuset og elever ved voksenopplæringen har allerede vært i sving og levert søppel i containeren.

Husk å støtte aksjonen
På grunn av koronapandemien er det som nevnt tidligere i år ikke mulig å gå rundt med bøsser. Aksjonsleder Jelena Budesa oppfordrer nå alle til å gi til de digitale bøssene som er i sving på sosiale medier. Dette kan medføre at en god del eldre kan få problemer med å delta under årets TV-aksjon. Hun oppfordrer derfor pårørende om å hjelpe til slik at alle som vil være med å støtte aksjonen får mulighet til dette.

- Det er også mulig å gi penger ved å vippse et beløp til 2133. Da blir beløpet registrert i den kommunen du befinner deg i, sier Jelena Budesa.

Hovedkomiteen i Herøy kommune består i tillegg til Jelena av Janne Grethe Eide, Elin Nilsen, Sissel Eide Knutsen, Ola Loe og Einar Roar.

TV-aksjonen i Herøy har egen side på Facebook der det blant annet pågår en auksjon av et maleri som er malt av Svein Ove Pettersen.
Trykk her

Les mer om årets aksjon på blimed.no

Tv-aksjonen 2020_søppelaksjon_barnehagen 2
Ungene i Herøy barnehage har allerede vært i sving og samlet søppel langs veien.
Tv-aksjonen 2020_søppelaksjon_barnehagen 1
Tv-aksjonen 2020_søppelaksjon_ansatte på rådhuset
De ansatte på rådhuset har også bidratt til aksjonen.
TV-aksjonen 2020_voksenopplæringen 2
Her er det elever fra voksenopplæringen som er og leverer søppel i containeren.
TV-aksjonen 2020_voksenopplæringen 1
Ansatte og elever fra voksenopplæringen.

Annonser