Meld deg som digital bøssebærer til årets TV-aksjon!

TV-aksjon 2020_hovedkomite

Årets TV-aksjon på NRK 18. oktober går til WWFs arbeid for å bekjempe plast i havet. På grunn av pandemisituasjonen skal digitale bøssebærere denne gangen stå for innsamlingen.

Hovedkomiteen i Herøy kommune består av Jelena Budesa (leder), Janne Grethe Eide, Elin Nilsen, Sissel Eide Knutsen, Ola Loe og Einar Roar. I og med at årets innsamlingsaksjon som følge av pandemisituasjonen blir annerledes enn tidligere år, er komiteen allerede i gang med å rekruttere digitale bøssebærere. De vil også gjennomføre en ringerunde til næringslivet i kommunen for å prøve å få dem til å bidra med midler til årets aksjon. 

Aksjon mot plast i havet
På innsamlingsaksjonens nettsider kan man lese at åtte millioner tonn plast havner i havet hvert år. Plasten truer ikke bare dyrelivet, men også oss. Med konkrete tiltak der problemene er størst, skal årets TV-aksjon ta plasten ved rota. 

En fjerdedel av plasten i havet kommer fra Sørøst-Asia og derfor er TV-aksjonsmidlene øremerket tiltak i Indonesia, Vietnam, Filippinene og Thailand.

Som et ledd i å sikre dette, har NRKs innsamlingsråd blant kravene at organisasjonen er godkjent hos Innsamlingskontrollen. Les sak fra Innsamlingskontrollen her.

Årets TV-aksjon skal bekjempe plast i havet gjennom å etablere og forbedre eksisterende avfallssystemer for mer enn 900 000 mennesker. I samarbeid med lokalbefolkning, myndigheter og næringsliv skal en redusere utslipp av plast til elver og hav med 7000 tonn årlig. Det skal samles inn og resirkuleres søppel som i dag ender opp i naturen, reduseres bruken av unødvendig plast og jobbes for at beslutningstakere forplikter seg til å nå WWFs mål om null plast på avveie i 2030. 

Bli digital bøssebærer!
Hjertet i TV-aksjonen er bøssebærere. Den enkleste måten å engasjere seg på er å opprette en egen digital bøsse og samle inn penger i ditt nettverk.

  • Registrer deg på blimed.no

  • Gjør bøssa personlig

  • Del i nettverket ditt

En digital bøsse er en personlig innsamlingsside på nettet som du får når du registrerer deg som digital bøssebærer på blimed.no. Hver digitale bøsse har sin egen unike internettadresse på Spleis, som er utvikler av tjenesten. Les mer om Spleis her

Alle pengene som samles inn på bøssen vil bli registrert på bøssebæreren sin kommune i statistikken.  

Fakta om TV-aksjonen NRK
TV-aksjonen NRK er verdens største dugnad. 7 000 fantastiske frivillige over hele landet jobber for å mobilisere 100 000 bøssebærere, og organisere TV-aksjonen lokalt. Det lokale engasjementet er noe av det som gjør TV-aksjonen helt unik.

  • TV-aksjonen NRK er verdens største innsamlingsaksjon målt i antall frivillige og innsamlede kroner fordelt på befolkningen.  

  • 7000 frivillige over hele landet organiserer TV-aksjonen gjennom 450 kommune- og bydelskomiteer.  

  • 100 000 bøssebærere banker på 2,3 millioner dører én søndag i oktober.  

  • TV-aksjonen har vært arrangert hvert år siden 1974, og har gitt livsviktig hjelp til millioner av mennesker. Totalt har TV-aksjonen samlet inn over ni milliarder kroner.

  • Et eget innsamlingsråd, oppnevnt av NRKs styre, mottar og vurderer søknadene fra dem som ønsker å bli tildelt NRKs TV-aksjon. Kringkastingssjefen, NRKs øverste leder, tar den endelige beslutningen om hvem som tildeles TV-aksjonen. Innsamlingsrådet har også en viktig oppgave med å påse hvordan pengene brukes. Les mer om utvelgelsesprosessen her.

  • TV-aksjonen koordineres av et sekretariat, som ansettes av årets utvalgte organisasjon. Sammen med de øvrige ansatte i organisasjonen og TV-aksjonens fylkesapparatbygges årets TV-aksjon.

  • På selve TV-aksjonsdagen sender NRK direkte søndag kveld.

TV-aksjon 2020_ordfører
Ordfører Elbjørg Larsen oppfordrer folk til å være med å støtte årets TV-aksjon, som skal gå til bekjempelse av plast i havet. Det passer jo også godt at Herøy kommune benytter slagordet -Et hav av muligheter- i sin profilering av kommunen.
TV-aksjon 2020_hovedkomite
Her er nesten hele hovedkomiteen for Herøy kommune samlet. Fra venstre: Ola Loe, Sissel Eide Knutsen, Janne Grethe Eide, Jelena Budesa og Elin Nilsen. Einar Roar var ikke tilstede da bildet ble tatt.
kampanjebilde
Årets TV-aksjon går til bekjempelse av plast i havet.

Annonser