Pålegg fra kommunen
Mye dårlig vær i det siste og klager fra beboere i området på løse deler fra brygga har ført til at Trond Tverå AS har fått pålegg fra Herøy kommune om å gjøre noe umiddelbart med Kilværbrygga, som har vært i veldig dårlig stand i lang tid. 

- Det er flott at de tar en slik beskjed på alvor å responder så raskt, sier Roy Nilssen.

Falleferdig
Kilværbrygga har lenge vært nede for telling og nå skal den rives helt. Det er mye jobb som står bak å rive brygga, men i løpet av dagen skal den være nede.

- Om det fortsetter slik som det gjør nå skal brygga være nede i løpet av dagen, men det er mye opprydding etterpå, sier Torbjørn Jacobsen.

Maskinkjører Marius Reinfjell kommer ut av gravemaskinen og er fornøyd med at han har klart å beholde det fine hjulet som kanskje skal settes opp i det nye bygget.

Nytt bygg til våren
Det skal etter planen komme opp fem nye bygg til våren og to av dem er solgt allerede.

Det nye bygget skal se slik ut, trykk her.

Gir bort materialet
- Materialet av bygget skal flyttes for midlertidig deponi på Hoholmen, og der kan man hente og bruke det som brensel. Det skal bort så det er bare å forsyne seg, materialet er tørt så det kan fint brukes som brensel, sier Torbjørn Jacobsen.

Gammel sak
Allerede i april i år begynte Kilværbrygga å kollapse og det ble da lagt ut lenser av Seløy Undervannsservice for å hindre at rester fra brygga skulle skade båtene i området. Det ble allerede da sagt at riving var mest aktuelt, men at dette måtte gjøres etter at rivingstillatelse var på plass. Tillatelsen ble gitt av kommunen allerede i april, men allikevel har altså ikke rivearbeidet kommet i gang før nå.