Tilstanden til kaia som tilhører Kilværbryggene i Øksningan har i lang tid vært i svært dårlig forfatning. I følge enhetsleder for plan- og utvikling i Herøy kommune, Roy Nilssen har eierne vært kontaktet flere ganger der de er blitt bedt om å utbedre og sikre området uten at noe har skjedd. I går ettermiddag begynte deler av kaia å kollapse og stokker og andre deler lå og fløt i sundet. Like ved bryggene ligger det flere båter som ved dårligere vær fort kunne blitt skadet.

Seløy undervannsservice sikrer området
Eierne ble kontaktet av kommunen og de kontaktet deretter Seløy undervannsservice som satte i gang opprydningsarbeid allerede i går kveld. I første omgang ble det plukket opp løse deler fra sjøen. I dag vil det bli lagt ut lenser rundt området slik at det ikke skal komme løse deler fra kaia ut i sundet.

Riving mest aktuelt
Torbjørn Jacobsen i firmaet Kilværbryggene fritidseiendom sier til Herøyfjerdingen at de har søkt kommunen om rivingstillatelse, men vi avventer svar på søknaden. - I første omgang har vi engasjert Seløy undervannsservice til å sikre området slik at båter i området ikke blir skadet, sier Torbjørn Jacobsen.

Alle foto: Arnt Harry Bastesen