Torkil Wang drev i flere år for seg selv med sveising og annet verkstedarbeid, men 2019 kjøpte han lokalene til den tidligere rekefabrikken i Fagervika. Sammen med Priit Priske som er utdannet CNC-operatør etablerte de da bedriften Metalltek. 

En CNC-operatør (Computer Numerical Control) arbeider med datastyring av maskiner for produksjon av mekaniske deler og komponenter.

Priit har siden forlatt bedriften, men de har klart å få inn dyktige fagfolk som har tilegnet seg denne kompetansen. I 2021 kom Tommy Pettersen inn på eiersiden. Han er utdannet sveisetekniker, og har solid kunnskap om sveising, prosedyrer og materiallære. Han har blant annet bakgrunn som sveiseinspektør og sveisekoordinator.

Metalltek er opptatt av å skape et fagmiljø med fokus på sveis, fabrikasjon og design av ulike produkter. De er også opptatt av å trekke til seg unge fagfolk.

- De ansatte er stort sett herøyfjerdinger, men vi har også en ansatt fra Sandnessjøen og en fra Dønna. Vi har også en som kommer fra Ukraina. Det er veldig bra at vi har fått med oss mange unge folk, sier Torkil Wang.

Wang antyder at veldig mye av arbeidsoppdragene er relatert til havbruksnæringen. Fordelen med denne bedriften er at de kan ta på seg hele prosessen med å utvikle en idé til et ferdig produkt.

- Det ferdige produktet kan vi også sertifisere på grunn av at vi har godkjente sveiseprosedyrer, både for stål og aluminium. Det er viktig at vi kan dokumentere skikkelig alt vi lager. Et eksempel er at vi nå har fått laget et løfteåk til Seløy Undervannsservice. Dette er nå hos Testpartner i Sandnessjøen for testing. Det er Atle Eide som har sveist dette, og jeg vet at sveisene er gode. Jeg er stolt av det arbeidet som er gjort med sveiseprosedyrene. De er utviklet her, og det er brukt mye tid og penger for å få de godkjent, sier Wang.

Et løfteåk er en praktisk løfteanordning som brukes for å gi bedre stabilitet og sikkerhet ved løft av store laster. Det har et enkelt og sentrert løfteøye på oversiden av bjelken, slik at det kan kobles til en kran, talje eller annen løftemekanisme.

Mye utstyr på plass, men nye behov dukker opp hele tiden
Torkil forteller at bedriften har investert i mye nytt utstyr, men at det stadig dukker opp nye behov. De vurderer nå å satse på å få på plass mer lagerplass og gode løsninger for håndtering av plater og tunge profiler.

- Det er et håp om å få bygd et lager på sørsiden for plater og profiler, slik at de kan løftes med en vakumløfter og kjøres inn med traverskrane. Ei syrefast plate veier 111 kilo og to mann sliter da med å løfte den, sier Wang. 

Ekte Herøy-patriot
Torkil beskriver seg selv som en ekte Herøy-patriot, og er glødende opptatt av plassen han bor på.

- Jeg synes det er litt lite politisk vilje til å hjelpe distriktene, og de som prøver å få noe til her. Jeg kan nesten ikke snakke om fergekapasiteten uten å bli forbanna. Vi er prisgitt våre politikere, og vi bare tenke oss hva som skjer hvis Fredriksen blir lei og legger ned fabrikken til Mowi på Hestøya. Vi må få på plass ei bru snarest mulig, sier Wang.

Etablert godt samarbeid med Testpartner
Metalltek har etablert et godt samarbeid med Testpartner i Sandnessjøen. Vi får blant annet disponere deres verksted hvis vi har behov for det i Sandnessjøen. Vi har også innredet et kontor som de kan disponere når de her.

Spennende samarbeidsprosjekt med skolen
Metalltek er opptatt av rekruttering, og har for tiden et samarbeid med en valgfagsgruppe som heter «Teknologi og Design» på Herøy skole. Det siste skoleåret har de arbeidet med å skape en skulptur som etter planen skal avdukes under Herøydagan.

Torkil skryter av arbeidsinnsatsen til elevene, men innrømmer samtidig at det til tross for økonomisk støtte har gått med mer ressurser og materialer enn det de hadde forventet. Han er uansett svært fornøyd med resultatet, og etter at vi har fått tatt en sniktitt på skulpturen må vi si oss helt enig i at den har blitt veldig flott. Den vil nok uten tvil imponere de fleste når den forhåpentligvis blir avduket under Herøydagan. Herøyfjerdingen vil komme tilbake med ny sak om dette når det blir avklart når dette skal skje.

Julelaksen har blitt turistlaks
Det er ikke første gangen bedriften lager en skulptur. I desember i fjor leverte de en fire meter høy laks som inntil nylig har stått utenfor Seløy Sjøfarm sine lokaler på Svennholmen utenfor Seløy. Laksen ble til ved at det ble 3d-skannet en ordinær laks for å få de rette proposisjonene på kunstverket

Det var daglig leder Jan Erik Jakobsen på Seløy Sjøfarm som fikk idéen til dette spesielle kunstverket. Ideen fikk han da de satt og snakket om at de burde ha noe i nærheten som tiltrakk seg turister. Laksen står på et fundament og er flyttbar, og nå har de flyttet den nærmere veien slik at både turister og andre kan se nærmere på den flotte laksen. Her er det også satt ut benker som folk kan benytte til å ta seg en pust i bakken.

Torkil forteller at dette var et interessant og morsomt prosjekt hvor de fikk brukt sitt avanserte utstyr og utnyttet sin kompetanse. Konstruksjonen består av en kombinasjon av aluminium og syrefast stål og er lyssatt til bruk som julelaks i den mørke årstiden.