Torkil har i flere år drevet for seg selv med sveising og annet verkstedarbeid. I 2019 kjøpte han lokalene til den tidligere rekefabrikken i Fagervika. Sammen med Priit Priske etablerte de bedriften Metalltek. Priit er utdannet CNC operatør og har meget god kontroll på styring av cnc-styrte maskiner. Han har også fint verktøy i form av tegneprogrammet Solid Works som firmaet bruker til design av ulike produkter.

I Metalltek er de opptatt av å skape et fagmiljø med fokus på sveis, fabrikasjon og design av ulike produkter. Det var derfor fint for bedriften å få inn Tommy Pettersen på eiersiden. Tommy er utdannet sveisetekniker, og sitter på solid og masse kunnskap om sveising, prosedyrer og materiallære. Tommy har blant annet bakgrunn som sveiseinspektør og sveisekoordinator.

Atle Eide er ansatt som sveiser og har fagbrev som industrimekaniker og sjømatproduksjon. Han har erfaring både fra verkstedindustri og fiskeforedlingsindustrien.

Ønsker ungdom velkommen
Torkil sier at det i dag er økende krav til dokumentasjon og sertifisering i forbindelse med sveisejobber. Det er viktig for Metalltek å ha fokus på denne utviklingen.

- Vi setter derfor av ressurser til denne omfattende jobben både med sertifisering av sveisere, samt utarbeiding av kvalifiserte prosedyrer. Dette er krevende og tar tid å få til, men vi har lært masse underveis og føler oss bedre rustet for nå å fortsette dette arbeidet på ulike metoder og materialer.

- Metalltek er godkjent lærebedrift i platearbeiderfaget. Vi ønsker også å bli godkjent for sveis og industrimekanikerfaget da det er viktig for oss å skape muligheter for ungdommer å komme hit å ta læretiden. Siste ansatte hos oss Edvard Olsen, er fagarbeider i platearbeid og gikk læretiden på Slipen Mekaniske i Sandnessjøen, og skal nå ha læretiden i sveisefaget hos oss når vi får godkjenningen i orden fra opplæringskontoret. Det er ungdommen som er fremtiden, og derfor er det viktig for oss å i Metalltek å ønske dem velkommen til oss, uansett om det er utplassering eller arbeidslivsfag. Kanskje kan vi da inspirere til utdanningsvei, og etter hvert kommer de kanskje til å søke jobb hos oss.  Vi er meget fornøyde med at vi i Metalltek kan tilby jobber som finnes interessant for de unge, og ekstra stas er det når de flytter hjem og bidrar til befolkningsvekst i kommunen. Priit har jo også fått sin familie hit og har sønnen på skole, og samboeren har jobb på brygga, sier Torkil Wang.

Investert i nytt utstyr
Wang mener det er viktig å prøve å holde maskinparken moderne og holde seg oppdatert på ny teknologi.

- Vi ser jo at dette hjelper oss både når det gjelder kvalitet og effektivitet. Det er også et miljøaspekt i dette, og vi prøver å ta hensyn til dette når vi investerer i nytt utstyr.  Vi har i år kjøpt flere maskiner for dreiing, sveising og platebearbeiding. For litt siden signerte vi levering av en 5-akset vannskjæremaskin.  Denne maskinen blir levert med en mer energiøkonomisk pumpe, og dette var utslagsgivende for valget av maskin, sier Torkil Wang.

Wang sier at maskinen kan skjære inntil 150 mm stål, og at det derfor er mange muligheter med en slik type maskin. Investeringen er på rundt 2,5 millioner kroner.

- Vi ønsker jo å levere produkter av høy kvalitet på finish, og dette er jo også noe som kreves når vi leverer til fiskeforedlingsindustrien. Samtidig vil vi jo tilby å levere skjæring av emner til omkringliggende firmaer. Jeg ser jo absolutt at det er en mulighet for dette, sier Wang.

Behov for flere ansatte
Wang ser for seg at det vil bli behov for flere ansatte.

- Det er absolutt potensiale for å utvikle bedriften. Vi befinner oss i det området med en av de høyeste konsentrasjonene av utstyr knyttet til havbruk. Vi ser at der er etterspørsel etter sveising av produkter i rustfritt og syrefast stål. Vi ser også at bransjen etterspør nye og bedre løsninger på ulike utfordringer. Vi i Metalltek er glade for at vi har fått være med på å utvikle produkter sammen med kundene våre, samt at vi på egen hånd har funnet gode løsninger på ulike utfordringer. Vi ønsker jo å være en god samarbeidspartner og leverandør i et aktivt næringsliv både i egen kommune og utenfor kommunegrensen. Det finnes jo mange prosjekter i distriktet, og det er jo for oss viktig å markedsføre oss, avslutter Wang.

Nyttig med lokal kompetanse
Truls Larssen i Mowi sier at han setter pris på at de har en lokal bedrift som kan imøtekomme deres krav til hygienisk utførelse.

- Vi slet tidligere med at vi i mange år stod og produserte ting selv på verkstedet. Dette er vi egentlig ikke dimensjonert for, og jeg vet heller ikke om vi ønsker det. Vår vedlikeholdsavdeling skal jo i hovedsak sørge for at maskiner og utstyr har så mye oppetid som mulig. Når vi måtte bruke teknikerne til å stå og produsere ting på verkstedet så får det konsekvenser, sier Larssen.

Truls forteller at de gjennom et samarbeid med Metalltek har fått på plass stadig flere smarte hygieniske løsninger på fabrikken.

- Torkil og Metalltek er veldig flinke til å produsere hygieniske løsninger og dette behovet har bare vokst. Når vi har inngrep som skal gjøres i avdelingene våre er det derfor veldig naturlig å ringe til Torkil. I forhold til andre leverandører har de kortere leveringstid og en helt annen mulighet til å tilpasse seg til å komme inn på netter og helger for å gjøre en jobb. Skal det produseres noe større er det kort vei for å komme og ta nødvendige mål eller komme på møter. Dette er en enorm fordel. Mange mindre og mellomstore prosjekt blir lettere gjennomførbart på grunn av at man kan ta de sånn litt etter litt. Når vi har større ombygginger har de også vært inne for å avlaste oss med diverse vedlikeholdsoppgaver. Når vi skulle installere ny filetlinje kom Covid-19 og medførte at de som skulle installere den ikke kunne komme til Herøy. Da tok de utfordringen og tok jobben, sier en fornøyd Larssen.

Utbyggingsplaner
Torkil forteller at de også har planer om å bygge ut lokalene i Fagervika, og dette er et prosjekt som går parallelt med at de har fått flere ansatte og flere oppdrag.