Arbeidsleder Helge forteller at det vil pågå arbeid med bassenget gjennom hele sommeren selv om både han og de fleste arbeiderne i GL-Bygg vil ta ferie fra kommende helg.

- Det vil pågå rørleggerarbeid og elektrikerarbeid og så kommer det et firma og skal gjennomføre brønnboring for fjernvarme. Det er lurt at dette gjøres mens vi er borte, for det er et forferdelig bråk og mye dritt og masser som kommer opp når dette pågår. Det skal bores ned til rundt 200-230 meter, sier Vedvik.

Helge forteller at de neste uke skal flytte dagriggen bak skolen for å gi plass til arbeidet som skal gjøres foran skolen.

- Det blir en mann fra oss som blir igjen neste uke, og så kommer kranføreren fra oss oppover for å flytte riggen. Det vil ellers pågå en del utenomhus arbeid med oppfylling av masser og klargjøres for asfaltering som skal gjøres i løpet av september. Dette er det underentreprenør Trond Tverå som utfører, sier Helge.

Helge mener framdriften med det nye bassenget er i god rute, og selv om han ikke kan love noen eksakt sluttdato så mener han at det skal være vann i bassenget i slutten av oktober.

- Det er jo ganske komplekst med ventilasjon, varme og styring så det er jo en del innkjøring før alt fungerer som det skal, men jeg mener det er et realistisk mål at bassenget skal være ferdig til 1. november. Vi har ikke hatt noen stopp i arbeidet og alt har gått greit, og det er jo greit å arbeide her med trivelige folk. Vi har også hatt dyktige underentreprenører og sideentreprenører i sving. Litt mas er jo normalt, men det er jo store krav som settes. Bare når det gjelder søppel så er det krav om at 85 prosent skal sorteres, men det har jo gått bra. Det er krav hele tiden og du skal jo levere dokumentasjon på omtrent hver en skru som benyttes, sier Vedvik.

Helge mener det har skjedd enormt mye når det gjelder dokumentasjon på de årene han har holdt på, men samtidig har jo også utstyret blitt bedre. Han har vært ansatt i GL-Bygg helt siden firmaet ble etablert i 1988, og dette er det sjette bassengbygget han er arbeidsleder for. Dette er også hans siste prosjekt før han har planer om å pensjonere seg, men den erfarne arbeidslederen signaliserer at det nok allikvel ikke blir helt slutt på arbeidslivet.